Patricijský dům s číslem 33 v Jáchymově ukrývá řadu renesančních prvků i opevnění štoly

23. květen 2023

Před pětadvaceti koupili manželé Pincovi z Prahy chátrající dům v Mincovní ulici v Jáchymově na Karlovarsku. Patricijský dům s jedinečně dochovaným renesančním jádrem z počátku 16. století jim oběma učaroval, a tak se ho rozhodli zachránit.

Patricijský dům č. p. 33 v Mincovní ulici v podobě z konce 19. století s dochovaným renesančním jádrem zahrnujícím pevnostní stavbu z počátku 16. století patřil mezi právovárečné domy, což znamená, že se v něm smělo vařit a prodávat pivo.

Ve vnitřních prostorách domu je dodnes zachovalá celá řada renesančních stavebních prvků. Nejvýraznější jsou stavební oblouky v mase zdiva, renesanční schodiště ve hmotě zdiva a oblouk původního kočárového vjezdu zazděného v roce 1947.

Nejvýznamnější je původní opevnění nalezné štoly, které je ve hmotě domu zachovalé v převážné části, a to včetně střílny, která dnes slouží jako jakési vnitřní okénko.

Nejstarší zmínka o domu pochází z roku 1539, kdy jej po požáru města vlastnil Georg Pibenn. Dalším majitelem byl Leonard Kempen, který dům v roce 1565 prodal Casparu Frankovi. Další zápis pochází až z roku 1637. V tomto roce jsou jako majitelé uváděni Wolf Topfer a Abraham Friedrich, který působil jako královský mincíř.

V roce 1798 dům v dražbě za 1000 zlatých zakoupila Rosálie Braunová, rozená Nedwidková. K domu tehdy patřil poloviční kutací právo. Je také možné, že v domě byl provozován hostinec. Při velkém požáru města 31. března 1873 dům vyhořel. Plány k jeho obnově byly vypracovány Ferdinandem Fischeremz Nové Role. Stavebníkem byl Joseph Seidl.

V roce 1945 je jako majitel uváděn Dr. Baumgartl, kterému byl dům na základě Dekretů prezidenta republiky znárodněn. V roce 1947 byl předán do užívání Jáchymovským uranovým dolům. V tomto roce také proběhla rekonstrukce.

Od 90. let budova začala chátrat. V roce 1995 dům zakoupila rodina Pincových, která dům stále rekonstruuje a v jeho přízemí provozuje kavárnu.

autoři: Jana Strejčková , nkr
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.