Karlovarskou vilu Lützow nechal postavit štědrý mecenáš. Dodnes je ozdobou stezky Jeana de Carro

První díl seriálu Slavné vily s příběhem nás zavedl do Karlových Varů k jedné z nejstarších vil, kterou si nechal postavit baron von Lützow. Díky němu dnes lázeňské město zdobí nejen jeho vila, ale třeba i známá karlovarská socha kamzíka.

Jednou z vůbec prvních vil postavených v severozápadních Čechách byla vila Lützow v Karlových Varech. Její stavba byla zahájena v roce 1853 a o pouhý rok později byla dokončena. V prudkém a skalnatém svahu pod Pražskou silnící v těsné blízkosti městského sadu vyrostla na svou dobu nevídaná budova – jednopatrová vila rozčleněná do tří dílů, s plochým zastřešením připomínající anglický viktoriánský dům.

Vilu nechal postavit hrabě August Friedrich Ulrich von Lützow, který pocházel z Tessinu v Meklenbursku. Do Karlových Varů si přijel léčit dnu a město mu učarovalo. Jeho současníci ho často označovali za podivína.

Pozemek kolem vily nechal hrabě upravit v terasovou zahradu s množstvím tajemných zákoutí, jeskyň, doplněnou glorietem, pergolami a altánky. Na jihozápadní straně směrem k městu nechal vybudovat masivní kruhovou věžici s vyhlídkovou terasou.

„V Karlových Varech osazoval spoustu soch. Jemu vděčíme za ten romantický nádech, který v polovině 20. století dostaly,“ uvedl historik Lubomír Zeman. Několik z jeho soch můžeme ve městě vidět dodnes. Například plastiku kočky na vyhlídkové věži přímo u vily.

Lützow vedl také neustálé spory s radními v Karlových Varech

„O plastice známé kočky se traduje, že ji sem August von Lützow zasadil v roce 1855. Schválně ji otočil pozadím k radnici, která byla tady v údolí. Nicméně je to pověst. Původně socha byla otočena k přístupové cestě, která vedla z města nahoru, až mnohem později se otočila k přístupové cestě z ulice Na vyhlídce,“ dodal Zeman.

Aby zesměšnil tradovanou pověst o objevení Vřídla Karlem IV. díky skoku jelena ze skály zvané Jelení skok, nechal taky August von Lützow na onom známém místě instalovat v roce 1851 sochu kamzíka na znamení, že by jen kamzík mohl zdolat skalnatý sráz. Kovová socha, jejímž autorem byl jeho přítel známý berlínský sochař August Kiss, se ale paradoxně stala postupem doby symbolem lázeňského města.

Před svou smrtí byl podivínský hrabě jmenován čestným občanem Karlových Varů a stal se mecenášem. Založil ústav pro přestárlé, finančně podporoval chudobinec a zakoupil místo pro evangelický hřbitov, který věnoval městu.

Současnost

V současné době je vila v soukromém vlastnictví. „Je to soukromé sídlo. Nezbývá, než poděkovat novému majiteli, který vilu zachránil, pěkně upravil a upravil i přilehlé zahrady. Dodnes se můžeme těšit z krásy této slavné vily,“ dodal historik Zeman.

autoři: Jana Strejčková , nkr
Spustit audio