Zapomeňte na tečku! Viz není zkratka

28. březen 2022

Mají něco společného slova viď a viz? Kterým slovní druhem jsou? Píše se za nimi tečka nebo čárka? Se kterým pádem se pojí slovo viz? Otázky nám poslal jeden z posluchačů.

Slova viď a viz mají společný původ, jde o tvary 2. osoby jednotného čísla rozkazovacího způsobu tvořené od slovesa vidět. Vývojově se pak staly podle užití v textech různými slovními druhy. Viď je ve slovnících hodnoceno jako citoslovce vyjadřující očekávání nebo vyžadování souhlasu, např. mám pravdu, viď? Viz je stále označováno jako slovesný tvar, ale mnoho uživatelů jazyka již souvislost se slovesem nevnímá a často slovo chápe jako zkratku.

Tečka nebo čárka?

Dotaz souvisí právě se špatným pochopením významu slova viz, říká nám podívej se, jedná se o tvar slovesa sloužící k odkazování, v Příručním slovníku jazyka českého označený také jako částici. Není tedy žádný důvod psát za slovem viz čárku nebo dokonce tečku. Viz není zkratka.

Slovo viz se může pojit s prvním i se čtvrtým pádem, obě vazby jsou rovnocenné. Např. viz strana 34, ale i viz stranu 34.

autor: Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio