Wow! Současný vliv angličtiny na češtinu je obrovský

5. prosinec 2022

Jazykovědci jsou často dotazováni, nakolik je současná čeština pod vlivem cizích jazyků, hlavně angličtiny, a jak moc to vadí. Jaký je pohled jazykovědkyně Růženy Pískové?

Skoro všechny jazyky, snad s výjimkou jazyků z izolovaných ostrovních oblastí, jsou ve vzájemném kontaktu a dlouhodobě se ovlivňují. Čeština během svého vývoje byla v dlouhodobém kontaktu s němčinou, ale přejímala slova z mnoha dalších jazyků, třeba z latiny, polštiny, slovenštiny, maďarštiny, ruštiny nebo francouzštiny a mnoha dalších. Většinou nové slovo přichází jako označení nějaké nové skutečnosti. Například když se u nás začalo prodávat japonské jídlo sushi, nikoho asi nepřekvapí, že jsme pro ně přejali z japonštiny i příslušné slovo. 

Názvy výrobků nebo vědeckých a technických objevů označujeme cizími slovy běžně. Vliv angličtiny na češtinu je ale dneska podstatně větší.

Máte pravdu. O vlivu angličtiny na češtinu musíme přemýšlet v širších souvislostech. Anglicky mluvící země stojí za rozvojem počítačových a komunikačních technologií. Do češtiny jsme tak přejali mnoho termínů z těchto oblastí. Angličtina je však také úředním jazykem ve všech 56 zemích Commonwealthu, kam se mimo jiné řadí také Indie nebo Singapur. Mnoho firem a společností je dnes nadnárodních, zaměstnávají pracovníky z celého světa. Konkrétně v oblasti počítačů patří Indie a Singapur mezi světovou špičku, co se týče pracovní síly. Angličtina se tak stává univerzálním dorozumívacím jazykem, funguje jako lingua franca.

Rozumím tomu správně, že už nejde jen o jednotlivá slova, o odborné pojmy, ale o mnohem širší vliv angličtiny na češtinu?

Přesně tak. V současnosti už je popsán vliv angličtiny na češtinu ve všech jazykových rovinách. Na úrovni hlásek a zvuků jsme přejali anglická citoslovce, jako je „wow!“ „oh-oh!“, „whoops!“, která vyslovujeme i s typickou anglickou intonací. Rovinu slovních tvarů ovlivňují některé anglické přípony. Jistě už jste slyšel, že někteří lidé v neděli po obědě provozují „gaučing“. Přípona -ing je tu využita k popisu činnosti relaxace na gauči. A na úrovni vět a celých textů tvoříme podle anglických modelů některé druhy textů. Patří mezi ně například strukturovaný životopis nebo motivační dopis. U těchto textů už si původní vliv angličtiny ani neuvědomujeme.

autoři: Růžena Písková , Stanislav Jurík
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Když vás chytne klasika, nikdy vás už nepustí. I kdybyste se před ní plazili.

Petr Král, hudební dramaturg a moderátor Českého rozhlasu

Nebojte se klasiky!

Nebojte se klasiky!

Koupit

Bum, řach, prásk, křup, vrz, chrum, švuňk, cink. Už chápete? Bicí! Který nástroj vypadá jako obří hrnec ze školní jídelny potažený látkou? Ano, tympán! A který připomíná kuchyňské police? A který zní jako struhadlo? A který jako cinkání skleničkami? A který zní jako vítr?