Tak trochu pomatená chvilka s češtinou

25. říjen 2021

Sloveso mást nese význam "poplést, mýlit". Napříkla: Sám sebe mateš bludnými představami nebo Matete mě tím, jak divně se vyjadřujete.

Správný tvar infinitivu je mást. Toto sloveso totiž svým časováním patří do první slovesné třídy, ke vzoru "nese". Toto sloveso a jeho odvozeniny ale mohou kolísat mezi vzorem "nese" a "tiskne!, což je vzor 4. slovesné třídy, nebo k němu mohou dokonce dokonce přecházet. Tvar mátnout je právě podle vzoru "tisknout" a je ve slovnících označován jako řídký.

U slovesa mást se zřejmě dost pevně drží tvary mást, matu, mateš apod. V korpusu se tvary mátnout, mátnu, mátneš atd. prakticky nenajdou až na jediný doklad tvaru mátne, který je obsažen v básni a v ní potřeba pro rým. Na internetu se tvary podle ‚tisknout‘ najdou hojněji a je příznačné, že jsou užity v neformálních textech – uživatelských komentářích u článků, na diskusních fórech apod. Najde se třeba pokusil se mátnout zastupitele předstíráním, že žádost byla podána podle §4 nebo nesprávný údaj může někoho mátnout. A abychom nezůstali jen u infinitivu, máme tu třeba příklady jakmile vynecháš nějaké jídlo, zastavuješ tím metabolismus, mátneš tělo nebo mátne mě to šroubení, které prochází skrz předmět.

Raději ale zůstaňme u podob mást, matu, mateš, mate atd. Sloveso mást má ale i své předponové odvozeniny – zmást a pomást. U těch už jsou tvary podle vzoru ‚tisknout‘ znatelně častější, uvedeme si zase pár příkladů: neměl by se nechat zmátnout žádnými kampaněmi, pachatel se domníval, že policisty zmátne, tyhle ceníky člověka lehce zmátnou. U zmást ale příručky nadále doporučují zůstat ve spisovném projevu u tvarů zmást, zmatu, zmateš, ne zmátnout, zmátnu, zmátneš. Tyto podoby, ač častější, jsou stále ještě dost menšinové.

Sloveso pomást je v kolísání mezi 1. a 4. třídou jednoznačně nejdál a konkrétně u infinitivu se častěji používá podoba pomátnout. I příručky u pomást/pomátnout uvádějí dublety u všech tvarů, takže můžete ve spisovném projevu použít také pomatu/pomátnu, pomateš/pomátneš atd. Úplnému zmatení tvarů samozřejmě předejdeme nahlédnutím do Internetové jazykové příručky.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Kdo jste vy? Klára, nebo učitel?

Tereza Kostková, moderátorka ČRo Dvojka

jak_klara_obratila_na web.jpg

Jak Klára obrátila všechno vzhůru nohama

Koupit

Knížka režiséra a herce Jakuba Nvoty v překladu Terezy Kostkové předkládá malým i velkým čtenářům dialogy malé Kláry a učitele o světě, který se dá vnímat docela jinak, než jak se píše v učebnicích.