Prevence proti rakovině byla jedním z hlavních témat Dne zdraví v Chebu

11. červen 2024 09:25

V obchodní centru Dragoun v Chebu se v pondělí konal Den zdraví. Jeho hlavním tématem byla prevence onkologického onemocnění.

Akci uspořádala společnost Dialog Jessenius, která šíří povědomí o prevenci a včasné diagnostice nádorových onemocnění. Den zdraví přilákal desítky návštěvníků. Program nabídl řadu aktivit a vyšetření.

Návštěvníci mohli využít příležitosti nechat si přímo na místě vyšetřit pigmentová znaménka dermatologem nebo si nechat změřit cukr a cholesterol. Velký zájem vzbudily i ukázky samovyšetření prsů a varlat na speciálních anatomických modelech, které si lidé mohli sami vyzkoušet.

Kromě praktických vyšetření a ukázek byly k dispozici edukační informační stánky s tematickými letáky a brožurami. Návštěvníci se mohli dozvědět více nejen o onkologické prevenci, ale také o zdravém životním stylu, výživě a pohybu.

Další akce zaměřená na prevenci proti rakovině bude začátkem září v Sokolově a v polovině října v Karlových Varech.

Spustit audio