Povídání o češtině je pro všechny. Nejen pro mladice

1. listopad 2021

Mladík označuje mladého muže. Mladice se pro mladé ženy prakticky nepoužívá, jen v negativním vymezení věku – "není žádná mladice". Takto uvažuje posluchač, který nám zaslal zajímavý námět.

Na první pohled je zřejmé, že význam a užití slova mladice je širší, než uvažuje náš posluchač. Například Příruční slovník jazyka českého z let 1937 až 1957 mladici definuje jako dospívající dívku nebo mladou ženu a uvádí příklady z krásné literatury: Na podiu stála nahnutá ženská postava, ale ne už polovysvlečená holčice, nýbrž dorostlá mladice. I novější slovníky pak u mladice zachycují význam „mladá žena nebo dívka“ a třeba Slovník spisovného jazyka českého tento význam dokládá větou Strojí se jako mladice.

Doklady nejen z krásné literatury

Výběr dokladů ve slovníku podléhá nějaké koncepci a starší slovníky kladly na výběr z krásné literatury větší důraz. Když totiž nahlédneme do korpusu, který nám lépe přiblíží současný stav jazyka a užití slova mladice, zjistíme, že vlastně největší počet dokladů pochází z mluveného jazyka, a to spíš z neformálního vyjadřování, takže se naopak dá říct, že v neformálních mluvených žánrech je mladice v současné češtině rozhodně doma. Na beletrii ale připadá další významný podíl užití a v publicistice také není mladice zdaleka okrajová.

A jak je to s užitím v současném jazyce? Začněme větou stovky mladíků a mladic odjely válčit do Islámského státu – tady je hezky vidět, jak je užití slova mladice motivováno tím protějškem mladík. Pak tu máme třeba zajímavostí festivalu je i rozhodování poroty mladých (padesátka mladic a mladíků mezi 17 a 26 lety) nebo právě oslavila čtyřicátiny, ale přesto se po ní se zalíbením ohlédne kdekterý mladík i mladice. No a ještě by se posluchačům mohl líbit příklad v přeneseném významu: v porovnání s kúrou kontinentální je ta oceánská hotovou mladicí. Řeč je samozřejmě o zemské kúře.

Ty jsou vlastně dost jednotvárné – všechny jsou variací na není žádná mladice, ale ještě si můžeme připomenout přirovnání: skočila mi kolem krku jako mladice nebo točila se v kole jako mladice.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Lidský faktor jsem znal jako knížku, ale teprve s rozhlasovým zpracováním jsem ho dokonale pochopil...

Robert Tamchyna, redaktor a moderátor Českého rozhlasu Dvojka

Lidský faktor

Lidský faktor

Koupit

Točili jsme zajímavý příběh. Osoby, které jsme hráli, se ocitaly ve vypjatých životních situacích, vzrušující práce pro herce a režiséra. Během dalšího měsíce jsme Jiří a já odehrané repliky svých rolí žili. Fantasmagorické situace posledního dílu příběhu se staly naší konkrétní každodenností. V srpnu Jiří Adamíra zemřel. Lidský faktor byla naše poslední společná práce.“ Hana Maciuchová