Paní radová byla v pořádku za první republiky a je i dnes

15. listopad 2021

Dnes nás zajímá žena ve funkci vrchního ministerského rady. Martin Prošek z Ústavu pro jazyk český potvrzuje, že to není poprvé, co se s tímto problémem setkává.

Posluchač uvádí: "Jeden člověk z mého okolí má pracovní funkci vrchní ministerský rada. Není na tom nic zvláštního, avšak oním člověkem je žena. Nenapadá mne způsob přechýlení této funkce. Ministerská radová připomíná první republiku a manželku pana ministerského rady. Zdá se, že pracovní funkci nelze přechýlit."

Přechýlená podoba radová je v povědomí nemalé části uživatelů češtiny spojována s první republikou a filmy pro pamětníky, kde vystupovaly nejrůznější postavy manželek pánů radů a obvykle nebyly vykreslovány zrovna pozitivně. To je přesně ten důvod, proč se našemu tazateli zdá podoba radová nepřijatelná.

Už v Příručním slovníku jazyka českého z let 1937 až 1957 je ovšem přechýlená podoba radová zachycena jednak ve významu „manželka rady“, jednak ve významu „žena v úřední hodnosti rady“. Ten druhý význam je přitom doložen výmluvným dokladem z tehdejších Lidových novin, který zní: "Na pražské radnici se smí užívati pro ženy jen správných titulů rodu ženského, na příklad: radová, komisařka, elévka, oficiálka". Příznačné je na něm zejména to, že dokládá jazykové zvyklosti v úředním či šířeji řečeno pracovním prostředí, kam tento výraz primárně patří, jednak je tam jasně řečeno, že jde o správné tituly, tedy že přechylování názvů pracovních pozic bylo už tehdy považováno za náležité a výraz radová nebyl výjimkou.

Radová je v pořádku

Některé jazykové problémy mají opravdu tuhý kořínek. I v současné době se totiž setkáváme s pochybami, jestli se vůbec mají pracovní pozice přechylovat, tedy jestli třeba na vizitce má být Jana Nová – praktický lékař pro dospělé nebo Jana Nová – praktická lékařka pro dospělé. Ostatně o této problematice už jsme v jazykových koutcích hovořili a upozorňovali, že Jana Nová – praktická lékařka pro dospělé je přirozená varianta a dali bychom jí přednost.

Sice je žen ve funkci radových poměrně málo, a proto tento význam nemáme zažitý jako primární, ale od toho je třeba se oprostit.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Historická detektivka z doby, kdy byl hrad Zlenice novostavbou. Radovan Šimáček jako průkopník žánru časově předběhl i Agathu Christie!

Vladimír Kroc, moderátor

Zločin na Zlenicích hradě

Zločin na Zlenicích hradě

Koupit

Šlechtici, kteří se sešli na Zlenicích, aby urovnali spory vzniklé za vlády Jana Lucemburského, se nepohodnou. Poté, co je jejich hostitel, pan Oldřich ze Zlenic, rafinovaně zavražděn, tudíž padá podezření na každého z nich. Neunikne mu ani syn zlenického pána Jan, jemuž nezbývá než doufat, že jeho přítel Petr Ptáček celou záhadu rozluští...