Nejen podzim. Hovoří se i o zimě života

24. leden 2022

Určitě budete znát metaforické pojmenování pro pozdní období lidského života, totiž spojení „podzim života“. Ví se ale, že podzimem nekončí ani rok, od nějž „podzim života“ přeneseně vznikl, a tak je na místě ptát se, jestli existuje také „zima života“?

Spojení zima života jakožto označení sklonku života v praxi najdeme, i když ne tak hojně jako podzim života.

Někdy se zima života vyskytuje společně s podzimem, třeba v řečnické otázce proč byste neunesli nevýhody, které přináší podzim a zima života? Tady stojí podzim a zima života vedle sebe bez bližšího rozlišení, prostě jako označení pro pozdní či chcete-li závěrečné fáze lidského života. Kladení rovnítka mezi podzim a zimu života není ojedinělé, doložíme si ho třeba ještě příkladem "můj pohled na období, které se často nazývá podzimem či zimou života, změnila k lepšímu návštěva berounského penzionu pro důchodce".

Kdy se podzim a zima života liší?

Doklad z časopisu Ekonom svědčí o tom, že pomezí podzimu a zimy života je pomyslným prahem mezi relativně kvalitně prožitým a méně kvalitně prožitým stářím: Dnes privátní sektor tolik investuje do vzniku hotelových zařízení, slibujících seniorům „příjemný podzim života“; nijak to nepřispívá k řešení tristní situace s obřím převisem poptávky po zařízeních, která mají staré lidi zabezpečit před opravdovou „zimou života“. Zkrátka období relativně hezkého stáří končívá většinou dobou nemohoucnosti, s níž se v „soft“ penzionech moc nepočítá.

A můžeme uvádět další příklady. Jeden pochází z vysoce symbolického textu, ve kterém se lidský život připodobňuje k životním cyklům stromů: zima života nastává, když strom ztratí veškeré listí a je opět v určitém smyslu bezbranný. Na internetu se dá také volně najít soubor fotografií z plzeňských hřbitovů nazvaný Podzim a zima života. Fotografie jsou evidentně podzimní. Že by tedy zimou života byl míněn čas po smrti? To asi musí posoudit každý sám. Určitě je to ale zajímavé, působivé a k zamyšlení.

autoři: Martin Prošek , Stanislav Jurík | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio