Karlovy Vary spouští anketu k programu Čtvrti sobě!

Karlovy Vary připravily projekt Čtvrti sobě! V rozpočtu vyčlenily peníze na vylepšení veřejných prostranství v 15 městských částech. S nápady můžou přicházet sami obyvatelé.

Od 1. února mohou obyvatelé v Karlových Varech navrhovat, jak zlepšit veřejný prostor v jednotlivých čtvrtích. Magistrát letos poprvé připravil program s názvem Čtvrti sobě!, kdy v rozpočtu vyčlenil peníze na vylepšení veřejných prostranství v 15 čtvrtích. V anketě chce město získat podněty obyvatel a vybrané návrhy uskutečnit.

V rozpočtu je na projekt vyčleněno celkem 5,25 milionu korun. Pro každou z částí města tedy připadne 350 tisíc korun na projekty, které vzejdou ze zjišťovací ankety.

Při rozhodování, co z nápadů uskutečnit, se bude brát v potaz proveditelnost, udržitelnost, prospěšnost a přínosnost. Formulář na jednotlivé nápady najdou lidé v únorových Karlovarských radničních listech nebo na webu magistrátu.

Jak by měl program Čtvrti sobě fungovat, jak se můžou obyvatelé do ankety zapojit a do kdy potrvá? Jsou stanovena nějaká kritéria pro nápady a návrhy, kdy by pak mohlo město vybrané nápady uskutečnit?

Poslechněte si rozhovor s náměstkem karlovarské primátorky Tomášem Trtkem!

Spustit audio