Karlovarský chirurg Josef Dvořák byl pasován na rytíře, získal nejvyšší lékařský titul

26. březen 2024

Každý rok uděluje Česká lékařská komora (ČLK) významnému lékaři z České republiky titul Rytíř lékařského stavu. Letošním jubilejním 30. laureátem se stal profesor Josef Dvořák, přední osobnost karlovarské chirurgie.

Vznešený titul Rytíře lékařského stavu představuje jednu z nejvyšších poct, kterou může lékař získat. Dne 14. března převzal tento významný titul v Tereziánském sále Břevnovského kláštera z rukou prezidenta ČLK Milana Kubka.

Lékařský rytíř Josef Dvořák

„Je mi ctí a neobyčejně si vážím ocenění, kterého se mi dostalo na půdě ČLK. S pokorou tento titul přijímám, ale současně se skláním před svými spolupracovníky a přáteli z chirurgické kliniky v Motole, tak z chirurgického oddělení nemocnice v Karlových Varech. Bez nich by má práce nikdy nedosáhla dobrých výsledků. Významná pro mne byla a stále je také spolupráce s kolegy a sestrami z jiných oborů než chirurgických,“ pronesl profesor po slavnostním aktu pasování.

Josef Dvořák je oceněn za svůj významný přínos v oblasti medicíny jak svou lékařskou praxí, tak vědeckou činností. Jeho dlouholetá práce a morální jednání se staly vzorem pro jeho kolegy a přispěly k rozvoji chirurgie v České republice.

Můžu říct, že i když jsem na konci své kariéry, mám vychované nástupce.
Josef Dvořák

Chirurg, který vloni slavil 80. narozeniny, stále aktivně operuje na plný úvazek v karlovarské nemocnici. Je uznáván jako odborník na štítnou žlázu a zároveň vychovává novou generaci chirurgů.

„Začínal jsem v motolské klinice s tím, že se tam dělala všeobecná chirurgie v celém rozsahu. Štítná žláza byla jednou z kapitol, která se zde rozvíjela, bylo zde vynikající zázemí endokrinologické. Moji přednostové se štítnou žlázou zabývali, já jsem s nimi na této problematice pracoval a už mi to zůstalo,“ prozradil Dvořák v rozhovoru pro Český rozhlas.

Jeho příběh zahrnuje jeho dlouholetou praxi v Karlových Varech, kde působí už 26 let. Do nemocnice v Karlových Varech nastoupil v roce 1998 z místa přednosty chirurgické kliniky a proděkana 2. Lékařské fakulty Univerzity Karlovy v Praze Motole.

„Po příchodu do karlovarské nemocnice mi primáři umožnili, abych letité zkušenosti předával kolegům z Karlových Varů. Do dnešního dne se tady vychovala celá řada chirurgů, kteří umí operovat štítnou žlázu. Můžu říct, že i když jsem na konci své kariéry, mám vychované nástupce,“ dodal.

Jak časté je onemocnění štítné žlázy? Co je excelentní technika operace? A co dělá lékařský rytíř během svého volna? I to si poslechněte v rozhovoru!

Spustit audio