Andrea Vajnar

produkční

Každodenně zpracovávám vysílací podklady a doplňuji údaje o pořadech.

Do Českého rozhlasu mne přivedla touha pracovat v inspirativním a tvůrčím prostředí. Práce produkční je velmi různorodá. Zajišťuji administrativní podporu vysílání, soulad plánu vysílání s realizací, připravuji honorářové smlouvy s moderátory a umělci a mnoho dalších věcí. Na své práci mám nejraději vyhledávání zajímavých hostů do vysílání a přípravu podkladů pro moderátory.

Je pro mne ctí být součástí veřejnoprávní instituce s téměř stoletou tradicí.

 Co mám ráda?

Život obecně. Zejména pak svou rodinu, setkávání se se zajímavými lidmi, cestování po vlastní ose do zemí blízkých i vzdálených, knihy a knihovny, psychologii, cizí jazyky, turistiku, jógu, dobré jídlo, čaj i kávu. 

Životní motto: Kdo chce zapalovat, musí hořet