Historická vápenka i Králův mlýn v Krušných horách stojí za procházku

16. březen 2023

Máme pro vás další tip na výlet. Vypravit se můžete do Kovářské nedaleko krušnohorského Klínovce. Za vidění stojí nejen okolní výhledy, ale také historická vápenka a zaniklá osada Königsmühle.

Vápenka, kterou najdete zhruba jeden kilometr od vlakové zastávky v Kovářské, je dnes už jen dochovanou zříceninou závodu na výrobu vápna zhruba z poloviny 19. století. Objekt je už od roku 1963 chráněn jako kulturní památka.

Ovšem, tato ochrana nezbránila tomu, aby se jedna z pecí v roce 2004 zřítila k zemi kvůli špatnému technickému stavu. A tak v roce 2018 začaly opravy, došlo k odstranění náletových dřevin a k sanaci zdiva. Byla staticky zajištěna jižní i severní věž, dostavěné klenby, opraveno další zdivo, střecha.

K místu přibyla i informační tabule, kryté sezení pro turisty a posledním rokem zde najdete i možnost občerstvení díky dobrovolníkům, kteří tam nainstalovali malou samoobsluhu. Po vhození potřebných mincí do kasy, si tak návštěvníci mohou vzít z boxu například sušenky či nějaké pití v plechovce.

Od vápenky se můžete vydat dál, až k rozcestníku, který vás navede na různé strany - doleva k vrchu Vysoká Seč a další, anebo se můžete vydat doprava k bývalé osadě Königsmühle. Ta se nachází asi 2 km jihovýchodně od Loučné pod Klínovcem. Obec zanikla vysídlením německých obyvatel v 50. letech.

Okraj osady lemuje rezervaci Horská louka u Háje, kde rostou například chráněné vstavače. Samotné místo vyvolává smutné vzpomínky, po opuštění obce zda pracoval čas a příroda, místo zpustlo, domy se rozpadly, zůstalo jen několik obvodových zdí. Život se do osady vrátil díky spisovateli a publicistovi Petru Mikšíčkovi, který zde nalezl poklad v podobě přírodních klenotů a zajímavé historie.

Od roku 2012 se zde koná setkání land art řezbářů, sochařů, muzikantů, stonebalancerů a dalších zajímavých umělců. Ačkoliv by se mohlo zdát, že takové akce do přírody nepatří, zde jde o citlivé skloubení, neboť některá autorská díla ze dřeva a dalších přírodnin zůstávají na místě a oživují drsnou tvář horské krajiny.

Díky těmto akcím se navíc daří postupně místo opravovat, udržovat a také připomínat zajímavou historii. V největší a nejudržovanější budově si navíc můžete odpočinout, občerstvit se, nebo podpořit dobrovolníky v jejich práci koupí některé z krásných publikací, které přinášejí fakta i legendy Krušnohoří.

Spustit audio