Bez ohledů, bez rozpaků, bez zábran. Prostě bez skrupulí

16. leden 2023

Přídavné jméno bezskrupulózní je dnes často užíváno hlavně v publicistice. Vychází ze slova skrupule, které známe jako součástí frazému mít nebo naopak nemít skrupule či jednat bez skrupulí. Skrupule jsou slovem pocházejícím z latiny, v níž skrupulus původně označoval ostrý kamínek.

Dnes skrupule mají význam pochybnost nebo rozpaky. Ve SSJČ jsou ještě uváděny významy úzkostlivá pochyba, váhání, ohledy. Slovo je ženského rodu a v současné češtině je užíváme podle dokladů v Českém národním korpusu jen v množném čísle, např. být bez skrupulí. V 19. století a později v obecné češtině žila ještě podoba v mužském rodě skrupul nebo škrupul a škrupule také s významem vrtochy.

Slovo se dnes v češtině užívá v podobě skrupule a v jeho odvozeninách. Není úplně běžné, a tak se můžeme setkat i s přesmyčkou skurpule. Je to stejné jako třeba u slova permanentní a jeho přesmyknuté nevhodné formy pernamentní. Setkáváme se také s pochybnostmi o podobě zápisu - třeba zkrupule.

Bezskrupulózní můžeme chápat jako úzkostlivý nebo bez rozpaků a v současnosti se užívá stále více také jako synonymní vyjádření slov bezohledný, postupující tvrdě, bez zábran.

autoři: Helena Chýlová , Vladimír Šťovíček
Spustit audio