Výsledkem první světové války bylo překreslení hranic mnoha zemí, včetně vzniku Československa

26. březen 2024

První světová válka byla globálním válečným konfliktem probíhajícím od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918. Válka zasáhla Evropu, Afriku, Asii a Tichý oceán.

Impulzem k rozpoutání války byl atentát na následníka rakousko-uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda d'Este v Sarajevu 28. června 1914. Rakousko-Uhersko vyhlásilo válku Srbsku, za které se postavilo Rusko. Postupně se utvořily dvě válečné koalice – Trojspolek a Dohoda. Bojové fronty pustošily rozsáhlá území v Evropě, na mnoha místech konflikt zamrzl v takzvanou zákopovou válku.

Do bojů zasáhly i nové technologie – první letadla, tanky, ponorky a také bojové plyny. K ukončení Velké války, jak se jí tehdy v Evropě říkalo, přispěl politický převrat v Rusku a zapojení Spojených států amerických.

Počty obětí se vyšplhaly minimálně nad 10 milionů. Výsledkem války bylo překreslení hranic mnoha zemí a vznik nových států včetně Československa.

Spustit audio