Čtyři pražské artikuly přijela husitská delegace projednat na koncil v Basileji. Požadavky však byly příliš radikální

Husitské hnutí se v průběhu let rozštěpilo do několika názorových proudů. Přesto bylo potřeba se shodnout alespoň na základních ideových obrysech.

A tak byly v roce 1420 sepsány Čtyři pražské artikuly neboli články. Jejich hlavním autorem byl zřejmě Jakoubek ze Stříbra. Čtyři požadavky byly tyto:

  • Přijímání podobojí, tedy přijímání svátosti v podobě chleba i vína i prostými věřícími.
  • Svobodné hlásání Božího slova. V původní verzi byl tento artikul považován za nejdůležitější a říkal, že nikdo nesmí zasahovat do kázání řádně vysvěceného kněze.
  • Zákaz světského panování kněží a požadavek nemajetnosti církve.
  • Potírání smrtelných hříchů a rovnost před Bohem pro všechny lidi bez rozdílu stavu.

S těmito požadavky přijela husitská delegace na koncil v Basileji. Vzhledem ke své radikálnosti nemohly být artikuly přijaty, nakonec ale došlo alespoň ke kompromisní dohodě, jejímž výsledkem byla Basilejská kompaktáta. V Čechách se pražské artikuly staly zemským zákonem a udržely si tak platnost i po zrušení kompaktát papežem v roce 1462.

Spustit audio