Zlatá stoka je významnou technickou památkou a důležitým prvkem třeboňské rybniční soustavy

Zlatá stoka je umělý kanál v Třeboňské pánvi napájející tamější rybniční soustavu. Propojuje rybníky na levém břehu Lužnice a měří okolo 50 kilometrů.

Zlatá stoka se stavěla v letech 1505–1518 na popud Rožmberků. Stavbu vedl Štěpánek Netolický, který je považován za zakladatele moderní rybníkářství. Umělý kanál má několik funkcí – zásobuje rybníky vodou, okysličuje je a přebytečnou vodu naopak odvádí. V minulosti sloužila stoka tak pohonu mlýnů, pil a koželužen, plavilo se po ní také dřevo.

Není však v kraji jediná, v okolí Třeboně najdete i další stoky, třeba Mlýnskou, Černou, Šiškovou nebo Prostřední a Krajní. Důmyslný systém odvodňovacích a napájecích kanálů funguje dodnes, což se potvrdilo například při povodních z nedávné doby. Když je vody tak akorát, je krajina v okolí třeboňských umělých kanálů ideální k výletům na kole.

Zlatá stoka je dnes významnou technickou památkou a jedním z nejdůležitějších prvků třeboňské rybniční soustavy.

Spustit audio