Soustavu Boreckých rybníků na Karlovarsku tvoří devět vodních ploch. Spojují je hráze a pěšinky

18. březen 2022

Město Ostrov leží na úpatí Krušných hor, nedaleko Karlových Varů. V minulosti se proslavilo třeba výrobou trolejbusů nebo řadou staveb postavených ve stylu socialistického realismu. My se dnes ale vypravíme objevovat jeho přírodní krásy, a to na jeho severní okraj, kde se rozprostírá rybniční soustava známá jako Borecké rybníky.

Krajinu v okolí města zpestřovaly vodní hladiny už v 16. století. Velký rozvoj zaznamenalo rybníkářství v 17. století, kdy se tu nacházelo až devadesát rybníků. O dvě století později byla většina z nich přeměněna na louky a pastviny.

Soustavu Boreckých rybníků tvoří v současnosti devět vodních ploch: Velký Borek, Horní a Dolní Hlinice, Mulda, Lučný, Hluboký, Koňský, Ostrovský Velký a jeden bezejmenný rybník. Areál má necelých 43 hektarů, z nichž 8 hektarů zabírá největší rybník – Velký Borek.

Mezi rybníky vedou cestičky, které hojně využívají pěší turisté i cyklisté. Jsou totiž napojeny na místní turistické stezky a cyklostezky. Najdeme zde mnoho chráněných rostlin i živočichů, vyskytuje se tu například vzácný obojživelník - čolek velký. Žijí tady ale i běžné druhy vodních ptáků – kachna divoká, lyska černá nebo labuť velká.

Celou soustavu Boreckých rybníků lemuje naučná stezka. Z centra města to k ní není daleko. Najdeme ji u místního fotbalového hřiště, kde se dá pohodlně zaparkovat. Z parkoviště je to pak už jen kousek k prvnímu z celkem osmi zastavení, která se na trase naučné stezky nacházejí.

Spustit audio