S impregnací opatrně. Její vdechování může poškodit plíce

16. listopad 2019

S aktuálním ročním obdobím přišla sezóna plískanic, během které si řada z nás chrání obuv nebo oděvy před nepříznivým vlhkým počasím impregnací. Na trhu je k dispozici celá řada přípravků, ze kterých si můžeme vybrat. Odborníci ale nabádají k opatrnosti. Hlavně při použití sprejů už totiž došlo i k velmi vážnému poškození zdraví. Některé chemické látky proto budou brzy zakázány.

V uplynulých letech se v Evropě několikrát řešily incidenty spojené s použitím impregnačních sprejů. Zdravotní problémy vyvolaly u lidí, kteří s nimi pracovali, případně u těch, kteří pobývali v místnostech, kde byly spreje použity. Jednalo se o případy, kdy lidé pociťovali jako první příznaky nevolnost, objevil se u nich kašel, dušnost a horečka. Příčina zprvu nebyla známa, ale postupně se do hledáčku lékařů a toxikologů dostaly perfluorované chemikálie.

Co jsou perfluorované chemikálie?

Perfluorované sloučeniny jsou syntetické chemikálie, ve kterých jsou na atomy uhlíku navázány atomy fluoru. Tato vazba je velmi silná, proto tyto chemikálie za běžných podmínek téměř nepodléhají rozkladu. Odpuzují vodu i tuky, proto jsou patrně nejznámější v podobě fluorovaných polymerů známých jako Teflon nebo Goretex. S perfluorovanými látkami se můžeme setkat například v kuchyňském nádobí, v nepromokavých botách a sportovních oděvech, v zubních nitích nebo v krabicích na pizzu nebo v sáčcích na přípravu popcornu. Užívají se ale i jako aditiva do hasicích pěn a hydraulických tekutin, při výrobě polovodičů nebo elektronických zařízení. Problém mohou perfluorované látky představovat například v případě některých lyžařských vosků.

Nebezpečí schované pro zkratkou PFDA

Nedávný dánský výzkum ukázal, že použití perfluorovaných látek (konkrétně perfluorovaných silanů - PFDA) v kombinaci s organickými rozpouštědly ve spreji vytváří nepatrné kapičky o velikosti v řádu nanometrů, které mohou pronikat hluboko do dýchacího ústrojí a poškozovat ho. Zároveň může docházet k chemickým změnám těchto chemikálií, které způsobují jejich nebezpečnost a mohou vést k vážnému akutnímu poškození plic.

Evropa se rozhodla pro zákaz ve sprejích

Dánští odborníci proto navrhli Evropské unii, aby použití PFDA bylo zakázáno ve sprejích, pokud je v nich obsaženo také některé z organických rozpouštědel. Problémem se zabývala Evropská agentura pro chemické látky (ECHA) a její výbor pro posuzování rizik (RAC). Odborníci došli k závěru, že obavy o zdraví jsou v tomto případě opodstatněné. Evropská komise proto v červnu 2019 vydala nařízení, kterým bude zakázáno použití PFDA v impregnačních sprejích určených veřejnosti. Výrobci dostali k dispozici lhůtu 18 měsíců, aby své výrobky upravili. Zákaz bude platný od ledna 2021.

Výjimku si však prosadily firmy, které dodávají impregnační prostředky pro profesionální uživatele. Tyto výrobky nesmí být v běžném prodeji a budou muset být opatřeny varovnými nápisy „Pouze pro profesionální uživatele“ a „Vdechování může způsobit smrt!"

Jak při impregnaci předmětů chránit svoje zdraví?

Dánští odborníci, kteří zkoumali chemické složení a možná zdravotní rizika spojená s prostředky pro impregnaci, naformulovali také několik praktických rad, jak se chránit při práci s těmito výrobky své zdraví:

  • Raději si vyberte impregnační přípravky, které se aplikují za pomoci houbičky než formou spreje nebo pumpičky.
  • Vyhýbejte se vdechování výparů nebo kapiček impregnace.
  • Impregnaci neprovádějte v uzavřené místnosti, ale v otevřeném, dobře odvětrávaném prostoru.
  • Během aplikace nestůjte po větru.
  • I pokud jde o impregnace větších předmětů, jako jsou například kusy nábytku, dejte přednost aplikaci na otevřeném prostranství, např. na terase, na balkóně nebo na dvorku.
  • Impregnaci provádějte v pracovním oděvu. V případě potřeby použijte ochrannou masku na obličej, pracovní brýle a rukavice pro ochranu pokožky.
  • Během impregnace nejezte, nepijte a rozhodně nekuřte.
  • Spreje ani jiné formy výrobků pro impregnaci nepoužívejte v přítomnosti dětí. A nedovolte dětem, aby s výrobky nakládaly.
  • Po práci si dobře umyjte ruce a převlékněte se.

Spustit audio