Relikviář sv. Maura bude mít nové zázemí. V Bečovském zámku začala rekonstrukce Pluhovských domů

4. červenec 2019 12:30

Relikviář svatého Maura patří k jedinečným zlatnickým památkám v České republice. Státní hrad a zámek Bečov nad Teplou na Karlovarsku, kde je vzácná schránka uložená, pro něj začal přestavovat část svého areálu. A to takzvané Pluhovské domy.

V horní části zámku tak brzy vznikne dlouho očekávaná moderní muzejně-galerijní expozice věnující se fenoménu relikviáře sv. Maura. Na rozdíl od stávající expozice bude obsahově a prostorově rozsáhlejší, interaktivní a primárně přístupná bez průvodce, navíc s možností se opakovaně vrátit k samotnému relikviáři. Vedle nové expozice bude k dispozici také vybavený multimediální sál, edukační učebny, šatny pro návštěvníky, vyhlídková věž a v neposlední řadě kavárna ve francouzském stylu. 

„Záměr vytvoření nové expozice spolu se snahou zachránit a šetrně prezentovat unikátní hrad byla velká výzva,“ vysvětlil kastelán a iniciátor projetu Tomáš Wizovský. Předloni přivítal zámek svého miliontého návštěvníka. Původní expozice tak narazila právě díky rostoucímu zájmu a popularizaci právě na své provozní a vzdělávací možnosti.

Vizuál projektu

Po přestěhování relikviáře ze spodního barokního zámku do nové expozice v Pluhovských domech se kromě trezorové místnosti, která původně sloužila jako honosná zámecké jídelna, uvolní celé patro „piano nobile.“ Tato změna umožní vybudovat plnohodnotnou zámeckou expozici zaměřenou na poslední šlechtické držitele panství -  vévodský rod Beaufort Spontiny. V neposlední řadě představí i všechen dostupný původní mobiliář. 

„Myslím, že je na co se těšit, v Bečově si vybere opravdu každý. Bude zde možné navštívit plnohodnotnou zámeckou instalaci, projít si zbrusu nové muzeum příběhu relikviáře sv. Maura, zúčastnit se edukačního programu na hradě Bečov, projít se po okružní stezce či využít budovanou horolezeckou stěnu na skále pod hradní věží,“ Wizovský.

HISTORIE PAMÁTKY 

Relikviář sv. Maura byl vyroben mezi lety 1225 - 1230 na zakázku benediktýnského kláštera ve městě Florennes (území dnešní Belgie). Sloužil pro uložení ostatků sv. Jana Křtitele, sv. Maura, sv. Timoteje a sv. Apolináře. Po Velké francouzské revoluci byl klášter ve Florennes zrušen. Relikviář se ocitl v sakristii farního kostela mezi nepotřebným nábytkem. Od církevní rady jej roku 1838 odkoupil tehdejší majitel bečovského panství Alfréd de Beaufort-Spontin, který jej nechal opravit. Roku 1888 byl relikviář zapůjčen na výstavu do Bruselu a roku 1889 jej Beaufortové nechali přemístit na svůj zámek v Bečově nad Teplou. V roce 1945, po vydání tzv. Benešových dekretů, museli Beaufort-Spontinové opustit republiku. Relikviář byl uschován do zásypu podlahy hradní kaple Navštívení Panny Marie.

V roce 1984 projevil zájem obchodník z USA pan Danny Douglas o odkoupení blíže neurčené historické památky ukryté na území Československa. K vyjednávání byl přizván také tým kriminalistů, kterému se zhruba po roce podařilo odhalit identitu předmětu. 5. listopadu 1985 byl relikviář v zásypu hradní kaple objeven. Důsledkem nevhodného uložení ve vlhké zemi byl relikviář ve velmi špatném stavu, jenž vyžadoval odborné restaurování. Restaurátorské práce byly naplno započaty v roce 1991 a trvaly jedenáct let. Od roku 2002 je relikviář sv. Maura vystaven opět na zámku Bečov.

autoři: Ivana Sedláčková , nkr | zdroje: Český rozhlas Karlovy Vary , Správa SHZ Bečov
Spustit audio

Související