Představujeme školy: Gymnázium Aš

6. prosinec 2022

Kolik studentů studuje na ašském gymnáziu a jak se připravit na přijímací zkoušky? Nejen na to se zeptal ředitele školy Petra Jelínka moderátor David Forst. 

Seriál o středních školách v Karlovarském kraji pokračuje. Jako další jsme představili gymnázium v Aši.

Historie ašského gymnázia sahá až do roku 1908, kdy bylo v Aši založeno Státní reálné gymnázium s vyučovacím jazykem německým, na němž se vyučovalo až do vypuknutí druhé světové války.

Po válce byla výuka znovu zahájena v roce 1947 již s vyučovacím jazykem českým, ale trvala pouze do 1. 9. 1949. Gymnaziální vzdělávání se pak vrátilo do Aše až v roce 1954, kdy byla zřízena Jedenáctiletá střední škola.

1. září 1959 se rozhodnutím Ministerstva školství a kultury mění na experimentální Dvanáctiletou střední školu, později na Střední všeobecně vzdělávací školu. V roce 1965 bylo gymnázium opět zrušeno a převedeno do Chebu, avšak v roce 1990 se jej podařilo v Aši obnovit.

K 1. 7. 2002 došlo k administrativnímu sloučení gymnázia se střední průmyslovou školou textilní a ke změně názvu na Gymnázium a SOŠ Aš. Střední škola ukončila výuku v červnu 2015. Proto od 1. září 2015 mění škola název na Gymnázium Aš, příspěvková organizace.

Kolik studentů studuje na ašském gymnáziu, jak se připravit na přijímací zkoušky, kdy probíhají přípravné kurzy na přijímačky, na které vysoké školy míří absolventi a jaké výměnné pobyty gymnázium pořádá?

Spustit audio