Ostatky mučené ženy zazděné v komínové šachtě našli ve Skalné na Chebsku

11. leden 2023
Poklady minulosti

Další díl seriálu Poklady minulosti nás tentokrát zavedl na hrad Vildštejn do Skalné na Chebsku. Při jeho rekonstrukci byly v komínové šachtě nalezené ostatky lidského těla, které jsou nyní vystavené v románské kapli.

Původně románský hrad Vildštejn se rozkládá na nižším žulovém ostrohu ve Skalné na Chebsku. V jeho držení se vystřídalo hned několik šlechtických rodů – Nothaftové, Šlikové nebo Trautenberkové. První písemná zmínka o hradu pochází z roku 1225, ale dle rozboru dochovaných původních částí je vznik hradu datován přibližně k roku 1166.

Románská kaple

Románská kaple je nejstarší část hradu, první písemná zmínka o kapli pochází právě z roku 1166. Kaple i dnes slouží k pořádání svatebních obřadů. Dřevěné schody, po kterých do kaple sestoupíte, jsou 800 let staré, napuštěné býčí krví, která se dříve využívala jako konzervant. Nejvýznamnějším archeologickým nálezem jsou více než 280 let staré ostatky ženy, které zde byly nalezeny v roce 1987 zazděné v komínové šachtě.

Rod Trautenberků

Během třicetileté války začal rod Trautenberků zavádět novoty a přidělovat svým poddaným stále více roboty. V roce 1689 propukl mezi Skalnou a městem Cheb dlouholetý soudní spor. Trnem v oku Chebu byly zejména skalenské trhy a osvojování si práva várečného. V roce 1695 zakázal chebský soud prodávat do Skalné pivo a slad.

Podle místních pověstí rozepře vyvrcholili označením jedné z dcer rodu za čarodějnici. Tato žena trpěla tělesným postižením a vynikala bylinkářskými, čarodějnými a věšteckými schopnostmi. Údajná čarodějnice měla být upálena a Trautenberkům hrozilo zabrání rodových majetků. Nikdy však nebyla více viděna. Trautenberkové drželi panství do roku 1799.

Uložená lebka měla malý otvor ve spánku

V roce 1987 zde došlo k zajímavému nálezu, který na sebe strhl na jistou dobu pozornost veřejnosti. Jednalo se objev původně zazděné ženy. V komíně hradu byla objevena schránka s pietně uloženými ostatky lidského těla. Při přestavbách hradu na pivovar se na ostatky narazilo a byly uloženy do zinkové nádoby. Uložená lebka měla malý otvor ve spánku, který byl způsoben násilím.

Při zkoumání antropologického výzkumu historických osobností a vývoje člověka Národního muzea v Praze bylo zjištěno, že se jedná o ostatky ženy ve věku 50 – 60 let, která byla tělesně postižena. Podle stupně fosilizace lze řadit původ do 17. – 18. století. Žena snad měla být hluchá a byla pravděpodobně mučena.

autoři: Jana Strejčková , nkr
Spustit audio