Nástrahy silvestrovské zábavní pyrotechniky

27. prosinec 2016

Oslavy příchodu nového roku se na mnoha místech neobejdou bez ohňostrojů. Ty městské a obecní bývají v rukou profesionálů, ale odpalování zábavní pyrotechniky je v posledních letech stále populárnější i mezi laiky. Místo kýžené radosti často vede ke značným škodám na majetku, požárům i k poškození sluchu nebo vážným úrazům. Co všechno bychom o zábavní pyrotechnice měli vědět?

Už z principu bychom k ní měli přistupovat s maximálním respektem, protože obsahuje výbušné látky, které mohou při nesprávném nakládání způsobit vážná zranění. Typicky jde o vážné úrazy ruky, včetně ztráty prstů, popáleniny na různých částech těla, poškození zraku (případně jeho úplnou ztrátu) atd. Zvukové efekty pak mohou poškodit sluch, ať už krátkodobě, nebo trvale. Zplodiny vzniklé při hoření a výbuších pyrotechniky nebo při vzniku požáru pak mohou způsobovat poruchy dýchání nebo vyvolat astmatický záchvat.

Zákonná regulace

Prodej a nakládání se zábavní pyrotechnikou reguluje evropská směrnice i český zákon a nařízení vlády o pyrotechnických výrobcích. Podle zákona se za pyrotechnický výrobek považuje produkt, který obsahuje výbušné látky určené k produkci tepla, světla, zvuku, plynu nebo kouře.

Základní rozdělní pyrotechniky

Pyrotechnika se podle účelu dělí na zábavní, divadelní a ostatní. Pro laiky je určena zábavní pyrotechnika kategorií F1 až F3, přičemž pyrotechnika kategorie F1 představuje velmi malé nebezpečí a způsobuje malou úroveň hluku. Proto s ní mohou manipulovat lidé už od 15 let. S pyrotechnikou kategorie F2 se smí manipulovat až od 18 let, představuje malé nebezpečí, vyvolává nízkou úroveň hluku a smí se používat jen mimo interiéry. Pyrotechnika kategorie F3 už představuje středně velké nebezpečí a smí s ní nakládat jen laici starší 21 let. Nejvyšší skupina zábavní pyrotechniky F4 už představuje velké nebezpečí a do rukou laiků vůbec nepatří. Mohou ji použít jen lidé s osvědčením odborné způsobilosti, které vydává Český báňský úřad.

Na co si dát pozor při nákupu zboží?

Pyrotechnický výrobek musí obsahovat informace o výrobci. Pokud není z Evropské unie, nesmí chybět ani informace o dovozci. Dále by měl být uveden název, druh a šarže nebo série pyrotechnického výrobku. Označena by měla být kategorie pyrotechniky (např. F2) a minimální věková hranice pro toho, kdo je oprávněn s ní nakládat. Dále je povinností u pyrotechniky uvádět čistý obsah výbušných látek, dobu použitelnosti a minimální bezpečnou vzdálenost.

Možnost regulace v obci

Obce a města mají možnost prodej a používání zábavní pyrotechniky regulovat obecní vyhláškou. Pokud se chystáte pyrotechniku použít nebo pokud Vás její používání obtěžuje, pak se zjistěte si, zda a jak je ve Vaší obci regulována.

Pyrotechnika a děti

S pyrotechnikou by děti neměly manipulovat a dospělí by ji neměli ani v dosahu dětí uchovávat. Určitě děti poučte, aby se nedotýkaly pyrotechniky, kterou by náhodně našli někde na ulici. Může jít o pyrotechniku použitou nebo nevybuchlou, která může být nebezpečná i pro dospělé, natož pro děti.

Pozor na akustické trauma!

Některé typy pyrotechniky, např. petardy nebo dělobuchy, vyvolávají tak silné zvukové efekty, že při odpálení mohou poškodit sluch. Hlučnost pyrotechniky může dosahovat až 190 dB, přičemž hladiny akustického tlaku už kolem 130 až 140 dB mohou u dospělých vyvolat tzv. akustické trauma, tedy poranění ušního bubínku nebo sluchových kůstek. Mnohá zvířata, včetně koček nebo psů, mají citlivější sluch než lidé, a proto bychom se k nim měli chovat ohleduplně a neopalovat pyrotechniku v jejich blízkosti.

Škodliviny vznikající pří odpalování pyrotechniky

Odpalování pyrotechniky je také významným zdrojem znečištění ovzduší. Mezi znečišťující látky uvolňované při hoření nebo výbuších patří hlavně velké množství prachu, ale také oxidy síry, oxidy dusíku nebo extrémně toxické dioxiny. Pro zářivé barvy pyrotechnických efektů se používají převážně soli těžkých kovů. Proto jsou ohňostroje značným zdrojem znečištění ovzduší olovem, bariem, stronciem, hliníkem nebo draslíkem. Německý úřad pro životní prostření (UBA) spočítal, že silvestrovské ohňostroje v zemi zamoří ovzduší asi 4000 tunami poletavého prachu, To je pro představu či srovnání více, než vyprodukují výfuky všech německých automobilů za celý měsíc.

Co můžete dělat vy aneb Rady k nezaplacení

  • Nakupujte pouze oficiální zábavní pyrotechniku. A to jen v kamenných obchodech.
  • Nekupujte pyrotechniku, která neobsahuje povinné údaje.
  • Dodržujte návod, který má informovat o tom, za jakých podmínek pyrotechniku skladovat a jak ji bezpečně použít.
  • Pyrotechniku uchovávejte v suchu, aby nenavrhla, ale nikoli v blízkosti kamen či krbu. V její blízkosti byste neměli zacházet s otevřeným ohněm.
  • S pyrotechnikou zásadně, ani z legrace, nemiřte na lidi, ani na zvířata. Manipulujte s ní v dostatečné vzdálenosti od dalších objektů, abyste zabránili tomu, že zasáhnete okno nebo zapálíte střechu.
  • Pyrotechniku vyšších tříd nesmíte používat v uzavřených prostorách, včetně dopravních prostředků. Ani v blízkosti kostelů, nemocnic, dětských zařízení, domovů důchodců a škol. Ale ani při sportovních akcích!
  • S pyrotechnikou nemanipulujte opilí nebo pod vlivem drog.
  • Nepokoušejte se o nové odpálení pyrotechniky, která selhala. Měli byste ji zlikvidovat v souladu s návodem, například prolitím vodou.
Spustit audio