Medard je největším rekultivačním jezerem v Česku. Zaujme romantickou krajinou i průzračnou vodou

20. srpen 2021

Jezero Medard na Sokolovsku vzniklo zaplavením bývalého hnědouhelného lomu Medard – Libík. S celkovou plochou téměř 500 hektarů patří k největším jezerům svého druhu u nás.

V jezeře s délkou čtyři kilometry a šířkou jeden a půl kilometru prozatím platí zákaz koupání, můžete si ale užít romantickou procházku po břehu. Zaujme vás hlavně téměř průzračná voda. „Jezero bylo napuštěno vodou z řeky Ohře a nemá žádný další velký přirozený přítok. To znamená, že se sem nesplavují hnojiva, pesticidy a jiné organické látky z polí a luk,“ vysvětlil Milan Rada.

Do několika let by to tu mohlo vypadat jako na Lipně. V rámci urbanistické studie se v blízkosti jezera plánuje množství rekreačních a sportovních činností. Na severních březích by měly vzniknout turistické resorty, rybářské kluby, jacht kluby. „Na jižním břehu, směrem na Bukovany, počítají plány s ponecháním přírodního profilu. Jsou tam vybudované ptačí ostrovy, kde hnízdí vodní ptactvo a rozsáhlé porosty rákosí,“ řekl Rada.

Celková plocha jezera pokrývá téměř 500 hektarů. Je 4 kilometry dlouhé a 1,5 kilometru široké. Největší hloubka je 57 metrů. Délka břehové linie, kolem které má v příštích letech vyrůst rozsáhlý rekreační areál, měří 12 kilometrů. Jen obejít jezero by vám zabralo dvě hodiny.

Dnes už byste nepoznali, že tu ještě před pár lety byl uhelný lom s hloubkou až 180 metrů. Přesněji řečeno dva lomy, které šly proti sobě, až se spojily.

autoři: Jana Strejčková , nkr
Spustit audio