Kramerius založil Českou expedici. Byl to jeden z nejvýznamnějších kroků při rozvoji českého jazyka

Václav Matěj Kramerius byl spisovatel, průkopník novinářství, majitel nakladatelství a vydavatel novin. V druhé polovině 18. století přispěl k pěstování českého jazyka a k jeho šíření po zemích Koruny české v době národního obrození.

Studoval filozofickou a později právnickou fakultu, studia však nedokončil. Stal se nejprve knihovníkem a s novinařinou se seznámil, když začal pracovat v Schönfeldských novinách.

S jejich vydavatelem však začal mít spory ohledně obsahu, a proto roku 1789 poprvé vydává své vlastní noviny pod názvem Pražské poštovské noviny, později přejmenované na Krameriusovy c.k. vlastenecké noviny. Měly se stát prostředkem uvědomění a osvěty.

Vzápětí si Kramerius zřídil i malý obchod s knihami nazvaný Česká expedice. Později koupil knihtiskárnu a vydávání novin se rozrostlo v nakladatelství stejného názvu. Vydávalo literaturu všech možných žánrů, hlavně pak zábavnou a poučnou. Česká expedice se stala pojmem a její založení bylo jedním z nejvýznamnějších kroků při rozvoji českého jazyka a národního uvědomění v Čechách.

Spustit audio