Jednu z největších sbírek textilních rukavic v Evropě najdete v Aši

1. červen 2022

Seriál Poklady minulosti nás zavedl do ašského textilního muzea. Jeho stálá expozice je zaměřená na rozvoj řemesel a počátky textilního průmyslu v Aši.

V muzeu najdete textilní stroje, zařízení a výrobky z doby rozvoje přádelnictví, tkalcovství, pletařství a krajkářství. Chloubou muzea je unikátní sbírka, která se nachází v prvním patře. Představuje více než 20 tisíc párů rukavic vyrobených v ašských firmách v první polovině 20. století.

„Můžeme se pochlubit možná největší sbírkou v Evropě. Každá rukavička má své evidenční číslo a kartu, kde je obsáhlý popis rukavice. Největší počet rukavic máme z konce 18. a 19. století, potom máme i rukavice z národního podniku Tosta, která skončila v roce 1996,“ přiblížila kurátorka Monika Hlaváčková.

Návštěvníci muzea můžou vidět rukavice z nejrůznějších materiálů, nechybí samozřejmě ani ty z krajky. „Krajkové rukavice máme uložené zvlášť. Jedná se o rukavice, které jsou třeba kombinované nebo jsou celopaličkované, celoháčkované a celosíťované,“ dodala kurátorka.

autoři: Jana Strejčková , nkr
Spustit audio