Hrázděný statek v Milíkově je ukázkou chebské lidové architektury a života na zemědělské usedlosti

23. červen 2023

Obec Milíkov se nachází v Karlovarském kraji, necelých 20 kilometrů od Chebu na okraji Chráněné krajinné oblasti Slavkovský les. Zdejší převážně německé obyvatelstvo se živilo téměř výhradně hospodařením na četných zemědělských usedlostech. S jejich životem se dnes můžete seznámit v malebném hrázděném statku na severním okraji obce.

Statek Milíkov, zapsaný na seznamu kulturních památek, totiž spravuje chebské muzeum, které stodolu, kolnu, chlév i obytný dům představuje návštěvníkům.

První písemná zmínka o statku pochází z roku 1756, jako držitel statku byl zapsán tehdejší rychtář Martin Stingl. Statek má čtvercový půdorys, který je pro chebské zemědělské usedlosti typický. Dvorek lemuje několik budov – nejstarší stodola, kolna, výminek a obytný dům s typickým hrázděním a dřevěnou pavlačí situovanou do dvora.

V roce 2005 byl statek v Milíkově zapsán do seznamu kulturních památek

V roce 2005 byl statek zapsán do seznamu kulturních památek. O tři roky později se stal jeho majitelem Karlovarský kraj, který od roku 2013 prováděl rozsáhlou rekonstrukci. První návštěvníky statek přivítal na podzim roku 2021.

Muzeum Cheb v něm otevřelo národopisnou expozici, která ilustruje život zemědělské usedlosti na přelomu 19. a 20. století na Chebsku. Mezi exponáty najdete restaurované původní vybavení statku, které přibližuje každodenní život zdejších obyvatel včetně typických řemesel. Nechybí ani ukázka tradičních chebských krojů.

Kromě stálé expozice lákají návštěvníky i kulturní akce a edukační programy. Statek v Milíkově můžete navštívit během sezóny od středy do neděle od 10 do 17 hodin.

Spustit audio