Den porozumění autismu připomene karlovarská Becherova vila

16. duben 2024

Karlovarská Becherova vila, známá nejen jako místo pořádání výstav, ale i jako centrum pro edukaci a výchovu, se opět zapojuje do osvěty. Tentokrát se zaměří na problematiku autismu a mentálního postižení. Pro zájemce nabídne aktivní odpoledne, které pořádá ve spolupráci s denním centrem Mateřídouška.

Autismus, neboli porucha autistického spektra (PAS), je neurovývojová porucha ovlivňující sociální interakce, komunikaci a chování. Jeho projevy jsou různorodé a zahrnují potíže s verbální i neverbální komunikací, opakování určitých vzorců chování, specifické zájmy a citlivost na podněty ve vnějším prostředí. Každá osoba s autismem je jedinečná a má své specifické schopnosti a potřeby.

Čtěte také

Světový den autismu, který připadá na 2. dubna, si klade za cíl šířit povědomí o individuálních rozdílech spojených s touto poruchou a bojovat proti stereotypům a předsudkům, které s ní často souvisejí. Je to také příležitost vyjádřit podporu lidem s autismem a jejich rodinám.

Pro ty, kteří by se rádi dozvěděli více o autismu a projevili svou podporu, je tu akce Den porozumění autismu, kterou Becherova vila pořádá 20. dubna od 14 hodin. „Akce je určená všem, komu není toto téma lhostejné. Zážitkový okruh s aktivitami v podobě jednoduchých kreativních úkolů provede návštěvníky zahradou Interaktivní galerie Becherova vila,“ zvou organizátoři.

Program akce nabídne pohybové aktivity, tvořivé dílny, ukázku muzikoterapie a klidovou místnost. V závěru se návštěvníci mohou těšit na hudební vystoupení a přednáškový blok věnovaný tématu autismu. Účast na akci je zdarma, avšak organizátoři doporučují předem potvrdit účast na emailové adrese vargova@galeriekvary.cz.

Program:

  • 14:00 Hra o poklad pro děti s doprovodem – okruh plný drobných pohybových a poznávacích úkolů
    ukázka muzikoterapie, smyslohraní, snoezelen a tvořivá dílna
  • 15:30 Závěrečný program v sálekoncert klientů DC Mateřídouška z.ú. (spolupořadatel akce) – přednáška „Motivace jako klíč pro rozvoj řeči u dětí s PAS“
Spustit audio