Ve Svitavách mají Muzeum esperanta, nejrozšířenějšího umělého jazyka

19. listopad 2015
Česko – země neznámá

Jediné Muzeum esperanta v Česku najdete ve známém Ottendorferově domě ve Svitavách v Pardubickém kraji. V expozici vás seznámí se vznikem a základy tohoto uměle vytvořeného jazyka. Dozvíte se, jaké české knihy byly do esperanta přeloženy a také vám poradí, jak esperanto zvládnout. Složité to prý není.

Muzeum esperanta je pobočkou svitavského Městského muzea a galerie a zároveň oficiálním sídlem Českého esperantského svazu. Muzejní expozice je umístěna v přízemí Ottendorferova domu a vévodí jí busta Ludvíka Lazara Zamenhofa, tvůrce esperanta.

V muzeu se dozvíte nejen o vzniku a historii esperantského hnutí u nás a v zahraničí, ale také o možnostech praktického využití esperanta jako univerzálního jazyka. O vznik muzea se zasloužil především aktivní Klub přátel Esperanta ve Svitavách, který existuje už přes osmdesát let.

Muzeum přivítalo své první návštěvníky v září 2008. Letos na podzim otevřelo novou celoroční výstavu s názvem „S esperantem kolem světa aneb Alternativní formy poznávání cizích zemí a kultur.“ Návštěvníci mají k dispozici také nejrůznější tiskoviny a multimediální dokumenty na interaktivní dotykové obrazovce.

Jazyk pro všechny národy

Esperanto vytvořil jako univerzální jazyk polský lékař a filolog Ludvík Lazar Zamenhof. Narodil se 15. prosince 1859 v polském Bialystoku, který byl tehdy součástí Ruska. Jeho rodným jazykem byla ruština a jidiš. Jazykové nadání zdědil po svém otci, který byl učitelem jazyků. Ludvík se naučil polsky, německy, ovládal francouzštinu, latinu, řečtinu i hebrejštinu. O vytvoření umělého jazyka začal přemýšlet už v době gymnaziálních studií ve Varšavě.

Pohled do expozice Muzea esperanta

První verzi svého jazyka představil Ludvík Zamenhof přátelům na oslavě svých devatenáctých narozenin. Jeho otec si ale přál, aby se mladý Ludvík věnoval serióznějším věcem, a tak mu v jeho dalších snahách bránil. Na projektu pak mladý Zamenhof pokračoval při studiu medicíny.

První učebnici svého mezinárodního jazyka, zvanou jako „Unua libro“ - „První kniha“, vydal v roce 1887, a to pod pseudonymem Doktor Esperanto - Doktor Doufající. Teprve později se právě tohle slovo začalo užívat pro označení nového jazyka.

Dva miliony esperantistů

Esperanto je nejrozšířenějším projektem mezinárodního umělého jazyka. Odhaduje se, že se jím na světě domluví přibližně dva miliony lidí. Esperanto je snadným jazykem, bez větších rozdílů mezi psanou a fonetickou formou a bez gramatických výjimek.

Muzeum esperanta má i svou knihovnu

Slovní zásoba pochází hlavně ze západoevropských jazyků. Připomíná italštinu, ale větnou stavbou má esperanto podobné rysy také se slovanskými, ugrofinskými nebo dalšími východními jazyky. Esperanto se používá ve více než stovce zemí světa. To, co je pro esperantisty velmi typické, je chuť vzájemně se přátelit, setkávat a také cestovat.

autor: BRA
Spustit audio

Více z pořadu

E-shop Českého rozhlasu

Víte, kde spočívá náš společný ukrytý poklad? Blíž, než si myslíte!

Jan Rosák, moderátor

slovo_nad_zlato.jpg

Slovo nad zlato

Koupit

Víte, jaký vztah mají politici a policisté? Kde se vzalo slovo Vánoce? Za jaké slovo vděčí Turci husitům? Že se mladým paním původně zapalovalo něco úplně jiného než lýtka? Že segedínský guláš nemá se Segedínem nic společného a že známe na den přesně vznik slova dálnice? Takových objevů je plná knížka Slovo nad zlato. Tvoří ji výběr z rozhovorů moderátora Jana Rosáka s dřívějším ředitelem Ústavu pro jazyk český docentem Karlem Olivou, které vysílal Český rozhlas Dvojka.