V Miroticích na Písecku mají stezku Mikoláše Alše. Přiučte se během výšlapu

28. srpen 2015
Česko – země neznámá

Pro ty, kteří se při jízdě na kole raději kochají, než aby podávali sportovní výkony, a pro ty, kteří se při pěší turistice rádi něco dozvědí, je ideální trasou 19 kilometrů dlouhá naučná Alšova stezka. Z Mirotic, kde se Mikoláš Aleš narodil, vede do nedalekých Čimelic, odkud se vrací zpět.

Kraj, který v současnosti leží mimo hlavní centra dění, kypěl v 19. století veřejným životem. V Miroticích žil dlouhá léta nejen Mikoláš Aleš, ale i loutkář Matěj Kopecký. V Čimelicích, kde stezka končí, se narodil filozof Josef Dastich a jedna ze zastávek turistické trasy je na samotě U Nováků, kde se odehrává děj obrozenecké povídky Terézie Novákové Železný kříž.

Na stezce narazíte také na informační tabule

Nejvíce informací ale stezka nabízí právě o Mikoláši Alši. Hned zkraje se nachází Památník Mikoláše Alše. Ten stojí na místě, kde býval jeho rodný dům. Bohužel chalupa v roce 1907 vyhořela a až o třicet let později byl domek obnoven podle návrhu architekta Jana Emila Kouly. Od roku 1952 je v něm umístěna expozice, věnující se malířovu odkazu, která byla roku 1990 doplněna i o výstavu věnovanou Matěji Kopeckému.

Čtěte také

Nepřístupné malby na statku

Další zastávka stezky je v nedalekých Boudách, lidově zvaných Budy. Tam se na statku narodila Alšova manželka Maryna, dodnes se prý uvnitř stavby nacházejí na zdi Alšovy malby, bohužel hospodářský dvůr není veřejnosti přístupný.

Vesnice Boudy odkud pocházela manželka Mikoláše Alše

Z dalších zajímavostí stojí za zmínku mirotický židovský hřbitov. Byl založen už roku 1681, díky čemuž patří mezi nejstarší hřbitovy na jihu Čech. Stezka vede i na zalesněný vrch Hrad, na kterém jsou pozůstatky halštatsko-laténského hradiště z poloviny 1. tisíciletí před Kristem. Nedaleko se nachází i viklan, unikátní žulový útvar, o němž někteří tvrdí, že v pravěku sloužil ke krvavým obřadům. Ve skutečnosti ale jeho spojitost s pravěkým hradištěm nebyla prokázána.

Zámek v Čimelicích

Trasa stezky není pečlivě značená, proto je dobré vybavit se na výlet turistickou mapou. Stezka částečně kopíruje i žlutě značenou turistickou trasu z Mirotic do Čimelic, která může posloužit jako záchytný orientační bod. Turistická značka ale míjí některé pamětihodnosti a její trasa je zhruba o 3 kilometry kratší než trasa naučné stezky.

Čtěte také

autor: Filip Černý
Spustit audio