V krajské knihovně se děti dozvědí víc o rizicích a bezpečnosti

4. únor 2013

Krajská knihovna Karlovy Vary ve spolupráci s Asociací Záchranný kruh připravila unikátní projekt, prostřednictvím něhož se snaží děti informovat o všech možných rizicích, která na ně číhají nejenom doma, ale i venku. V rámci projektu vznikl v knihovně vzdělávací koutek a pro děti jsou připravená i zábavná a poučná odpoledne.

Knihovna tradičně pořádá řadu akcí pro své nejmenší návštěvníky. Ze spolupráce s partnery vzešly například výtvarné a literární soutěže či vzdělávací pořady zaměřené na vědu a techniku. „Do naší knihovny přichází ročně tisíce dětí. Pro představu knihovna uspořádala pro děti v loňském roce 164 besed. Našimi dveřmi pak prošlo přes 3 000 dětí. Vzhledem k velké návštěvnosti jsme se rozhodli uzavřít spolupráci s Asociací Záchranný kruh, čímž napomůžeme k šíření osvěty v oblasti rizik a bezpečnosti,“ uvedl ředitel knihovny Vratislav Emler.

Spolupráce knihovny s Asociací Záchranný kruh je rovněž reakcí na změny v rámcových vzdělávacích programech. Podle nových osnov by školy měly klást větší důraz na dopravní výchovu, ochranu člověka nebo mimořádné události. Na přípravě nových osnov spolupracovala s Ministerstvem školství mimo jiné právě i Asociace Záchranný kruh. „Jsme rádi, že se nám podařilo uzavřít spolupráci s krajskou knihovnou. Do knihovny chodí řada škol, a tak v tom vidíme šanci, jak oslovit mnohem více pedagogů a žáků,“ uvedla prezidentka Asociace Záchranný kruh Veronika Krajsová.

V oddělení pro děti vznikl vzdělávací koutek Záchranného kruhu, který nabízí prostor pro sebevzdělávání malých návštěvníků formou interaktivních kurzů, pracovních listů a dalších didaktických her. V rámci projektu jsou pak pro děti připravená zábavná odpoledne, která budou věnována vždy aktuálnímu tématu. Na akci jsou zvány děti všech věkových kategorií. Další odpoledne je připraveno na 5. dubna, a tentokrát ponese název „Jarní dovádění“.

Asociace Záchranný kruh byla založena před 8 lety s cílem informovat a vzdělávat obyvatele všech cílových skupin v oblastech běžných rizik a mimořádných událostí. Projekty jsou pak určeny zejména pedagogům, dětem a mládeži. Díky interaktivním kurzům, pracovním materiálům a dalším vzdělávacím pomůckám má každý možnost se velmi rychle a jednoduše naučit, jak se vyvarovat nebezpečí a jak se chovat v krizové situaci.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio