V Karlových Varech vyroste Centrum zdraví a bezpečí

12. srpen 2014

V Karlových Varech vznikne v následujících měsících unikátní Centrum zdraví a bezpečí. Jde o součást integrovaného plánu rozvoje města financovaného Regionálním operačním programem Severozápad.

Na začátku srpna začala zhotovitelská firma stavět specifický a v České republice ojedinělý komplex. Centrum zdraví a bezpečí bude učit děti z Karlovarského kraje i širšího okolí, jak se zachovat při nehodách nebo požárech v reálném prostředí. Stavba bude hotova za 10 měsíců a přijde na 51 milionů korun.

Investorem projektu je město Karlovy Vary, stavba je z 85 % spolufinancována ze zdrojů Evropského fondu pro regionální rozvoj prostřednictvím Regionálního operačního programu Severozápad.

Centrum bude u KV Arény, stejně jako nová hala na míčové sporty

Areál vznikne v městské části Tuhnice, nedaleko KV Arény. Děti z mateřských, základních i středních škol si ve zmenšených modelech budov, vyzkouší, jak se chovat při hrozícím nebezpečí.

Na jednu centrální budovu se zázemím pro teoretickou výuku naváže malé městečko s nemocnicí, policejní služebnou, hasičskou zbrojnicí, rodinným domkem a stanicí IZS pro nácvik požárů, úrazů i dalších mimořádných případů.

Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech

Venkovní plochy pak umožní výcvik malých řidičů na dopravním hřišti, poznávání nebezpečných rostlin a další výuku v prostoru malého lesíku, travnatých ploch nebo u jezírka.

Simulované problémy mají děti lépe připravit na situace a rizika, která mohou nastat v reálném životě. Podle zahraničních statistik pomáhají podobná zařízení snížit počet úrazů u těch dětí, které výukou v centru prošly.

Centrum nabídne smysluplné volnočasové aktivity dětí i interaktivní výchovnou a praktickou přípravu. V budoucím komplexu se nejmenší rovněž naučí resuscitaci a první pomoc, komunikaci a tísňová volání a záchranu v různých rizikových situacích. Také se zaměří na prevenci rizik v domácnosti, při požáru, orientaci v silničním a železničním provozu. Dozvědí se i informace z dopravní výchovy, vodní záchrany, nebo ochrany osobního bezpečí.

Centrum zdraví a bezpečí v Karlových Varech
autor: Radim Jehlík
Spustit audio