V Chebu plánují prodej parcel v centru města

13. leden 2014

Vedle parcel v okrajových lokalitách Chebu, například v Hájích či na Zlaté louce, chce město zájemcům o výstavbu rodinných domů nabídnout i atraktivní pozemky v centru města. Jedná se zejména o místa, kde v minulosti domy stávaly.

„Jde o proluky po domech, které byly zničeny za války nebo v poválečném období. Zmínil bych například okolí hradu, ulici Elišky Krásnohorské či Koželužskou ulici. V té bude ještě třeba dokončit probíhající výkup řadových garáží, které nyní na místě původních domů stojí,“ uvedl chebský místostarosta Vladimír Hartmann.

S ohledem na to, že se zmíněné pozemky nacházejí v historickém centru, chce mít město možnost ovlivnit podobu případné nové výstavby.

„Chceme nechat zpracovat zástavbové studie, které by jasně stanovily, jaká by například mohla být maximální výška a objem budoucích domů nebo poměry zastavěných a nezastavěných ploch. Tato omezení by pak stavebníci museli respektovat,“ dodal místostarosta Hartmann.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio