V bavorském Hofu se jednalo o přeshraniční spolupráci

2. květen 2014

Hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se sešel se zástupci německých zemských okresů Vogtlandkreis a Landkreis Hof. Tématem společného jednání byly možnosti přeshraniční spolupráce.

Ta bude pokračovat i v novém období let 2014 – 2020. Programy, které jsou v této oblasti realizovány, dlouhodobě přispívají k rozvoji příhraničních regionů a posilují jejich vzájemné vztahy. O tom, na co by se měla přeshraniční spolupráce v budoucnu zaměřit, diskutoval hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný se zemským radou Tassilo Lenkem, Berndem Heringem a zástupcem ředitelství Landkreis Hof Hermannem Seiferthem.

„Karlovarský kraj při přípravě nového programového období 2014 – 2020 neopomíjí ani oblast přeshraniční spolupráce. Hlavní náplní schůzky v Hofu byla diskuse nad dokončenými studiemi, které řeší možnosti budoucí spolupráce v česko-saském a česko-bavorském pohraničí,“ uvedl hejtman Karlovarského kraje Josef Novotný.

Studie, které byly dokončeny v roce 2013, obsahují kromě analýzy území i pět společných prioritních témat. Mezi ně patří ekonomická spolupráce, rozvoj cestovního ruchu, vzdělávání, infrastruktura a životní prostředí a veřejné služby. Studie jsou volně ke stažení na internetových stránkách Karlovarského kraje.

V rámci jednání se diskutovalo o problematice nezaměstnanosti a vzdělávání. Proběhla také debata na téma cestovního ruchu, kdy se například mluvilo o cykloturistice a možnosti zavedení přeshraniční dopravy tzv. cyklobusy.

Zemský rada Bernd Hering rovněž hovořil o významnosti letiště v Karlových Varech, zejména v souvislosti se zrušením letiště v Hofu. Konstatoval, že je třeba posílit snahu o zprovoznění letů z Karlových Varů do Frankfurtu.

V oblasti životního prostředí se pak řešilo odpadové hospodářství. Neméně důležitým tématem bylo krizové řízení a spolupráce při spuštění systému včasného hlášení v případě hrozících kalamit.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio