U Lipníka nad Bečvou je rezervace Škrabalka na dohled paneláků

5. listopad 2015
Česko – země neznámá

Lipník nad Bečvou na Přerovsku navazuje, jak již název napovídá, přímo na říční nivu. Zatímco město se rozkládá na pravém břehu řeky, na tom levém se v zákrutu Bečvy zachoval unikátní zbytek lužního lesa s názvem Škrabalka. Od roku 1956 je toto místo chráněným územím.

Páteří Škrabalky je slepé rameno Bečvy. To patřilo k rozsáhlému systému záplavových toků, které si řeka během staletí vytvářela v krajině Moravské brány a zase je opouštěla. Koryta vytvořená za velkých průtoků řeky v nánosech hlíny a štěrku zůstávala po většinu roku bez přítoku a jejich hladinu ovlivňovaly pouze spodní vody. Za suchých let slepá ramena dokonce zcela vysychala.

Právě tyto zdánlivě drsné podmínky vedly k tomu, že okolí těchto tůní bylo vyhledávaným zdrojem potravy. Drobné rybky, korýši, hmyz ale i rostliny, keře a stromy, které jsou přímo navázány na zdejší prostředí, lákaly odpradávna ptáky a další živočichy, a unikátní biotop doslova kypěl životem.

Čtěte také

Bohužel lidé většinu podobných krajinných prvků zničili. Potřeba zemědělské půdy, pastvin i třeba štěrku a písku vedla k tomu, že se zbytky lužních lesů a slepých ramen zachovaly jen na několika málo místech. A jedním z nich je také Škrabalka.

Škrabalka je domovem vzácných živočichů

Ta je unikátní i tím, že leží na okraji Lipníka nad Bečvou. Lesním prostorem prochází pěší trasa vedoucí z města do Týna nad Bečvou a dále na hrad Helfštýn. Přesto v rezervaci vegetuje přes 220 druhů vyšších rostlin. Mezi nimi i zvláště chráněné druhy, jako například šípatka vodní, bledule letní či šmel okoličnatý.

Cesta vedoucí Škrabalkou na Helfštýn

Rezervace je i významným hnízdištěm ptáků. Celkem zde bylo při průzkumu napočítáno 54 druhů ptactva, které zde staví hnízda. Z nejvzácnějších zde žije strakapoud, pěnice slavíková, žluva hajní, sýkora lužní či druhy, které jsou vázané na vodní prostředí jako čírka či potápka malá a bukáček.

Kromě ptáků zde byl potvrzen i velký výskyt různých druhů hmyzu. Pozoruhodný je i zdejší stav populace obojživelníků. Ryb tu naopak žije jen velmi málo. Toto místo patří morfologicky již k oblasti Karpat, některé druhy se zde tedy objevují jako jeden z nejzápadnějších výskytů. Platí to například pro některé plže.

Škrabalkou prochází nejen červená turistická trasa, ale také naučná stezka, která návštěvníkovi ledacos o zdejším kraji prozradí. Kromě toho vede v těsné blízkosti i nadregionální cyklostezka vedoucí do Přerova a na druhou stranu do Hranic.

Přímo u rezervace se kříží cyklotrasy vedoucí Moravskou bránou

Řeka Bečva není příliš vhodná pro vodáky, zejména pokud je málo vody. Škrabalka však slouží i jako přirozený prostor pro případné povodňové rozlivy řeky do kraje. Do jisté míry tak město Lipník i chrání.

autor: kbz
Spustit audio