Systém výběru městských strážníků v Chebu se změní

9. leden 2014

Uchazeči o práci u chebské městské policie budou muset vedle znalosti příslušné legislativy či základů některého z cizích jazyků nově prokázat také odpovídající fyzické předpoklady. Výběrová řízení budou nyní totiž dvoukolová.

„V prvním kole absolvují adepti o práci strážníka právě fyzické testy. Ti úspěšní postoupí do kola druhého, kde je čeká klasický pohovor,“ vysvětlil místostarosta Michal Pospíšil, do jehož kompetence spadá i řízení městské policie.

„Dobrá fyzická připravenost není samozřejmě tím jediným, čím by měl dobrý strážník disponovat. Jsou však okamžiky, kdy se bez ní neobejde. Ke konfliktním situacím bohužel dochází poměrně často. Fyzickými testy od loňska procházejí také strážníci, takže je logické, že si fyzickou připravenost chceme ověřit i u uchazečů o tuto práci,“ řekl Pospíšil.

Ověření fyzické způsobilosti se skládá z pěti dílčích testů, například člunkového běhu, kliků či leh sedů. Požadované výkony jsou stanoveny přiměřeně, a to i s ohledem na věk, takže zájemci nemusí mít strach, že by limity nesplnili.

Další změnou týkající se přijímaní nových městských strážníků v Chebu je také to, že výběrové řízení bude vypsáno nepřetržitě. „Díky tomu si chceme vytvořit takový zásobník uchazečů, které pak budeme moci oslovit, když například z našich řad někdo odejde. Stávalo se, že se někdo o práci strážníka zajímal, ale zrovna jsme nikoho nového nehledali, takže jsme s ním ztratili kontakt. Nyní ještě probíhá klasické výběrové řízení, kdy se nám uchazeči mohou hlásit do konce ledna. Po jeho skončení již vypíšeme výběrové řízení permanentní,“ dodal místostarosta Pospíšil.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio