Studenti ostrovské průmyslovky budou využívat nové robotické pracoviště

21. únor 2014

Robotické pracoviště bude sloužit k výuce robotiky u oborů strojírenství, elektrotechnika a informační technologie studentům Střední průmyslové školy v Ostrově. Žáci také projdou základním kurzem ovládání a programování robotů.

„V Karlovarském kraji je nedostatek odborníků s technickým vzděláním v oblasti programování a ovládání průmyslových robotů. Proto chceme přiblížit výuku podmínkám moderních průmyslových podniků, kde by studenti našli uplatnění,“ uvedl náměstek hejtmana Václav Sloup.

Pracoviště je osazeno jedním šestiosým průmyslovým robotem manipulátorem. Obě zařízení jsou propojena dopravníkovými pásy. „Máme zde také 15 počítačů vybavených simulačními programy, na nichž se žáci budou učit programování robotů. Po odladění svých programů mohou z každého počítače celou robotickou linku ovládat,“ vysvětlil ředitel školy Pavel Žemlička s tím, že pokud by se chtěli žáci problematice programování robotů věnovat do hloubky, zorganizuje pro ně škola kroužek robotiky.

Vedle těchto aktivit spolupracuje průmyslovka se sedmi základními školami, které vybavila lego stavebnicemi zaměřenými na programování robotů. Žáci základních škol se budou v rámci kroužků robotiky učit základům programování robotů, a následně si pak vyzkouší jednoduché programování průmyslových robotů přímo v robotnickém pracovišti SPŠ Ostrov.

Žáci partnerských základních škol absolvují rovněž exkurze v podnicích zabývajících se výrobou nebo použitím průmyslových robotů. Celkové náklady na zařízení do robotického pracoviště činí 1,3 milionu korun.

Vybavení bylo nakoupeno v rámci projektu Podpora přírodovědného a technického vzdělávání v Karlovarském kraji, kde je Střední průmyslová škola Ostrov partnerem.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio