Slovo woke se zabydluje v našem slovníku

26. červen 2023

Už jsme mnohokrát povídali o cizích slovech. Tentokrát se zaměříme na výraz „woke“. Používá se stále víc a víc.

Slovo „woke“ bylo do češtiny přejato z angličtiny. Jedná se o tvar minulého času od nepravidelného slovesa „wake“, které znamená „probudit se nebo procitnout“. Ale tenhle jeho základní význam určitě není tím, co v současnosti zaplavuje český mediální prostor. Hlavně v mluvených projevech se totiž setkáváme s poněkud nesrozumitelnými spojeními typu „woke témata“, „woke otázky“, nebo „woke kapitalismus“, kde slovo „woke“ stojí v pozici nesklonného přídavného jména. V češtině se ale toto slovo vyskytuje i ve frázi „být woke“. Všechna tato slovní spojení vycházejí z původního sousloví „woke culture“, které můžeme do češtiny volně přeložit jako „kultura probuzení“. Obvykle se však překládá pouze druhá část, a tak v češtině mluvíme o takzvané „woke kultuře“.

Woke kultura

To je termín používaný pro politicky korektní kulturu zaměřenou na témata rasových, sociálních či menšinových tabu. Jejími nositeli jsou jedinci nebo třeba i společnosti, kteří „se probudili“ z představ o spravedlivosti zavedených pořádků a začali upozorňovat na porušování práv určitých skupin obyvatelstva. 

S překladem je to složitější. „Woke culture“ je společenský, politický, ale dnes už i ekonomický fenomén, který má své zastánce i kritiky. Není to přesně definovaný pojem. A podle toho se také v různých kontextech liší jeho překlady. Kromě „kultury probuzení“ nebo „probuzené kultury“ se setkáváme i s opisy jako „kultura sociální spravedlnosti“. Tady je potíž v délce sousloví; trojčlenný název se špatně skloňuje, nedají se od něj odvozovat další slova, takže je jazykově nevýhodný. Ani samotné slovo „culture“ nelze otrocky za všech okolností překládat jako „kultura“. Někdy mu odpovídají v češtině spíše slova jako „jednání“, „chování“, „činnosti“ nebo „úroveň“. Existuje i překlad „uvědomělý přístup“ nebo „uvědomělá kultura“ s narážkou na dřívější užívání slova „uvědomělý“ ve slovním spojení „uvědomělý svazák“, které mívalo pro mluvčí v naší společnosti v době totality ironický nádech. Také spojení „woke kultura“ je často užíváno s nádechem ironie či zlehčení.

autoři: Stanislav Jurík , Růžena Písková
Spustit audio