Trest a pokuta se ukládají i udělují

1. duben 2024

Odpovídáme na dotaz posluchače, který se pozastavil nad vyjádřením udělit někomu trest nebo udělit někomu pokutu a ptá se, zda bychom neměli užít spíše ukládat trest a ukládat pokutu.

Nahlédneme-li do výkladových slovníků češtiny, zjistíme, že slovo udělit znamená původně dát něco někomu bez žádosti náhrady, věnovat, uštědřit, např. dát milost, dát almužnu, dát právo, výsadu, propůjčit. Z významu a dokladů vyplývá, že původně udělujeme, tedy dáváme něco kladného, právo, výsadu.

Postupně se ale u slovesa udělit vyvinul i význam dát i něco negativního, např. učitel uděluje pochvaly i důtky a Slovníkj spisovné češtiny dnes jako příkladové spojení už uvádí udělit důtku, v Českém národním korpusu je doloženo spojení udělit pokutu a odtud už je jen krůček k vyjádření udělit někomu trest. Souvisí to také s tím, že u slovesa udělit předpokládáme užití určité nadřazenosti. Tyto významové rysy pak sloveso přibližují k významu slovesa uložit někomu něco, dát, nařídit, tedy pokutu, trest. Spojení uložit pokutu je v češtině u slovesa uložit nejfrekventovanější.

Posluchač má pravdu, je vhodné význam obou sloves rozlišovat, ale s ohledem na jejich společné významové rysy nemůžeme spojení udělit pokutu nebo udělit trest odmítat.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová
Spustit audio