Poutní místo u Žlutic téměř upadlo v zapomnění. Před válkou do Skoků mířily tisíce věřících

29. únor 2024

V zaniklé obci Skoky nedaleko Žlutic na Karlovarsku stojí ve svahu nad údolím řeky Střely barokní poutní kostel Navštívení Panny Marie. V době největší slávy do něj ročně zavítalo čtyřicet tisíc poutníků. Přitom nechybělo mnoho a honosný kostel málem přestal existovat. Naštěstí magický svatostánek stojící uprostřed přírody učaroval několika lidem, kteří založili spolek Pod střechou a kostel i poutní místo se jim podařilo oživit.

Dnes již zaniklá obec Skoky byla založena už v 16. století. Až do století 18. to byla běžná vesnička, která neměla ani svůj kostel. V roce 1717 proto na popud žlutického děkana a premonstráta z kláštera v Teplé Johanna Ricka vybudoval místní sedlák Lienert kapličku, do které nechal namalovat kopii zázračného mariánského obrazu z německého Pasova.

Ke kapli se zpočátku chodilo modlit jen pár věřících. Když se ale jejich prosby začaly plnit, přicházelo lidí víc a víc. Skocká Panna Marie měla mít schopnost uzdravovat, chránit a plnit další prosby. Proto brzy vznikla tradice pravidelných poutí. Velkému množství poutníků ale malá kaple brzy přestala stačit. V roce 1736 tak nechal majitel zdejšího panství markrabě Ludvík Jiří z Baden Badenu vybudovat monumentální barokní kostel, do kterého nechal zázračný obraz přenést.

Barokní divadlo pro zázračný obraz

V kostele měl původně obraz, jehož oficiální název je Skocký „pasovský“ obraz Panny Marie Pomocné, dominovat hlavnímu oltáři. To se ale nelíbilo poutníkům, kteří byli zvyklí se obrazu při pronášení proseb dotýkat. A tak byli nakonec vyslyšeni. Pro obraz bylo vybudováno jakési „barokní divadlo“, v němž byl obraz umístěn na speciální pohyblivé konstrukci, aby mohl být součástí bohoslužeb a zároveň na dosah poutníkům.

I díky dobrovolným dárcům má kostel nové zvony

Skoky a kostel Navštívení Panny Marie si svou pověst místa zázraků a hojnou návštěvnost poutníků udržely až do druhé světové války. Válka, vysídlení německého obyvatelstva a v neposlední řadě také vybudování blízké přehrady v kombinaci s poutím nepřejícím komunistickým režimem ale tuto dlouhou tradici ukončily. Obec zmizela a na zázraky Panny Marie se zapomnělo.

Zchátralý kostel byl několikrát vykraden a ještě více poničen. Jeho zevrubná obnova začala až po roce 2006, kdy se ho rozhodli zachránit členové spolku Pod střechou. Kostel i kopie obrazu byly opět zpřístupněny a byla obnovena i tradice poutí. Navštívit ho můžete v době konání mší, které pravidelně vypisuje Řád premonstrátů v Teplé. Po domluvě lze návštěvu kostela domluvit i mimo akce a poutní sezónu.

Spustit audio