Počet obyvatel Karlovarského kraje se za posledních 10 let zvýšil

24. leden 2012

Počet obyvatel Karlovarského kraje se zvýšil od roku 2001 do loňska o téměř 6 tisíc lidí na 310 245 obyvatel. Nárůst obyvatel ovlivnili především cizinci. Těch za deset let přibylo o více než 200% a v kraji jich žije 22 164. Podíl cizinců k počtu obyvatel kraje je kolem sedmi procent. Po Praze je to nejvyšší podíl v České republice. Výsledky přinesl Český statistický úřad.

Loňské sčítání lidu, domů a bytů odhalilo v Karlovarském kraji řadu nových trendů. Podle prvních předběžných výsledků v regionu přibývá počet vysokoškoláků, ubývá manželství, zvyšuje se podíl populace v důchodovém věku, a výrazně se mění vlastnictví bytů.

Ze tří okresů Karlovarského kraje došlo k nárůstu počtu obyvatel pouze na Karlovarsku a Chebsku. Naopak v okrese Sokolov obyvatel ubylo.

Nejpočetnější skupinou cizinců, kteří žijí v Karlovarském kraji jsou lidé s vietnamským občanstvím. Statistici jich napočítali 6 253, což je nárůst o 97%. Následují Němci, Rusové a Ukrajinci. Karlovy Vary udržely počet obyvatel nad 50 tisíc jen díky cizincům. V krajském městě žije 53 737 obyvatel. Z toho je téměř 6 tisíc dlouhodobě přihlášených cizinců.

Změnila se také věková struktura obyvatel nejmenšího kraje. Od roku 2001 se zvýšil počet lidí starších 65 let o 32%. To je největší nárůst v Česku.

V Karlovarském kraji se za posledních deset let zlepšila situace v počtu vysokoškolsky vzdělaných obyvatel. Od roku 2001 jich přibylo přes 5 tisíc. Přesto má Karlovarský stále nejmenší podíl obyvatel s vysokoškolským vzděláním, nejvíce jich žije v Praze.

Spustit audio