Nemocnice v Chebu pořídí moderní zářič pro onkologii

23. leden 2014

Péče o pacienty onkologického oddělení chebské nemocnice by se do konce roku 2015 měla podstatně zlepšit. Karlovarský kraj totiž zakoupí nový moderní lineární urychlovač sloužící k ozařování zhoubných nádorů. Předtím bude nutné provést v nemocnici stavební úpravy, které umožní umístění nového přístroje.

Přístavba pro lineární urychlovač se plánuje v místě staré a nevyužité kobaltové ozařovny. „Je zapotřebí nejprve vybetonovat kryt pro nový zářič. Stavební práce přijdou asi na 20 milionů korun. Lineární urychlovač bude umístěn do nových prostor, aby i v době stavebních úprav mohli pacienti využívat starý přístroj a přestávka pro přepojování na novou techniku byla co nejkratší,“ uvedl náměstek hejtmana Martin Havel.

Mezitím se uskuteční výběrové řízení na nákup přístroje. „Počítáme s tím, že náklady na pořízení zářiče dosáhnou 80 – 100 milionů korun. Peníze vyčleníme z krajského rozpočtu, ale zároveň také požádáme o příspěvek město Cheb,“ uvedl náměstek hejtmana Miloslav Čermák. Ten také připomněl, že se celá akce uskuteční na základě garance Všeobecné zdravotní pojišťovny, která Karlovarskému kraji písemně potvrdila, že počítá s hrazením onkologické péče v chebské nemocnici i po roce 2015.

Montáž a zahájení provozu lineárního urychlovače se plánuje na konec roku 2015. „Do budoucna se ale stejně nevzdáváme myšlenky na vybudování plnohodnotného Komplexního onkologického centra, které v kraji chybí. Přestože stanovisko České onkologické společnosti v této věci není souhlasné, věřím, že se situace změní a naši obyvatelé nebudou muset za specializovanou péčí dojíždět desítky kilometrů do jiných regionů,“ uzavřel náměstek Čermák.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio