Místo zavraždění Albrechta z Valdštejna dnes slouží jako muzeum. Zajímavou expozici najdete v Chebu

4. leden 2024

V Chebu na náměstí Krále Jiřího z Poděbrad sídlí jedno z nejstarších regionálních muzeí, která byste v Čechách našli. V historickém Pachelbelově domě byla první expozice otevřena už v roce 1874. Kromě výstavy ilustrující dějiny města a regionu tam dnes najdete také sbírku dobových předmětů popisujících život a smrt slavné osobnosti českých dějin Albrechta z Valdštejna.

Slavnému vojevůdci je věnovaný samostatný okruh, který prochází i místností, v níž byl Valdštejn 25. února roku 1634 zavražděn, když byl na útěku před mocí císaře. Jeho vojáci ho dostihli právě v Chebu a spolu s jeho věrnými pobočníky pobili.

Hned ve vedlejším pokoji stojí vypreparovaný Valdštejnův nejmilejší kůň Amore Mio, který padl v bitvě u Lützenu. S jeho ztrátou se šlechtic nechtěl smířit, a proto ho nechal vycpat, aby ho jeho čtyřnohý přítel mohl doprovázet i po smrti. Osudnou noc a Valdštejnův pobyt v Chebu připomíná ještě několik dalších dobových exponátů a obrazů.

Významnou osobnost našich dějin a jednoho z nejbohatších šlechticů připomínají v Chebu také hojně navštěvované Valdštejnské slavnosti, které se poprvé uskutečnily již roku 1908. Jejich tradici město obnovilo v roce 2005. Konají se jednou za dva roky a jejich součástí je oblíbený průvod v historických kostýmech, jarmark, ukázky řemesel a bohatý doprovodný program.

Valdštejnův kůň Amore Mio

Chebské muzeum ale není jen o osobnosti Albrechta z Valdštejna. Za pozornost stojí i další exponáty, které v historickém měšťanském domě najdete. Mezi ty nejstarší patří zvon z 13. století nebo chebské antependium ze 14. století – unikátní oltářní závěs vyšívaný korálky.

Velmi obdivovaná jsou také pestrá chebská národopisná kamna, která jsou součástí expozice od podzimu 2022. Dílo krásenského sochaře Willibalda Russa ilustruje život na počátku 20. století na Chebsku. Chebské muzeum můžete navštívit celoročně. Otevírací doba se liší pouze v závislosti na sezóně.

Spustit audio