Máte fištróna?

28. únor 2022

Všimli jste si někdy, že mazaní lidé mají jednu věc společnou? Jejich označení obvykle začíná slabikou „fi“. Fiškus, filuta i filištín mají bezpochyby fištróna.

Nejen původ, ale i význam tohoto frazeologismu se pomalu stává generační záležitostí. Pro starší generaci a uživatele jazyka, kteří umějí německy, je význam frazeologismu jasný: mít fištrón znamená být chytrý, mazaný, důvtipný. Mladší generace už většinou frazém nezná nebo nerozumí jeho významu.

Podle etymologického slovníku Jiřího Rejzka je fištrón slovem přejatým z němčiny, jde o německou složeninu ze slov Fish – ryba a Tran – rybí nebo velrybí tuk.

Ve stejném slovníku autor také uvádí, že slovo fištrón má význam důvtip snad podle posilujících účinků rybího tuku. Dodejme že nad touto souvislostí už se pozastavovali i jiní, například Karel Čapek.

Ve spojení rybího tuku a důvtipu může hrát roli i jazykový fakt, že řada slov užívaných v češtině pro označení chytrosti či mazanosti začíná na slabiku fi-, např. fiškus, filuta, fikaný, filištín.

A ještě důležitý dodatek - fištrón je slovem nespisovným a expresivním.

autoři: Vladimír Šťovíček , Helena Chýlová | zdroj: Český rozhlas Plzeň
Spustit audio