Mariánskolázeňské dialogy řešily nedostatek pracovních sil

21. listopad 2018 09:00

Chybějící pracovní síly na obou stranách česko-německé hranice byly hlavním tématem Mariánskolázeňských dialogů, které se uskutečnily v uplynulých dnech v Mariánských Lázních

Na 160 odborníků z různých oblastí hospodářství představilo ve třech pracovních skupinách aktuální výzvy na přeshraničním trhu práce a vzdělávání, i překážky v poskytování práce přes hranici. Odborníci se během jednání shodli, že řešením není si pracovní síly přetahovat, ale vychovat.

Zástupkyně řemeslnické komory Angela Sedlmaier účastníky seznámila s novými požadavky na získávání německé mládeže pro duální vzdělávání. Zatímco dříve chtěl budoucí zaměstnavatel vědět, co mu uchazeč o učební místo může nabídnout, dnes musí být firma při pohovoru schopná uchazečům nabídnout práci, která je zaujme a finančně uspokojí.

Průzkum řemeslnické komory se zde shoduje s výsledky výzkumů České rady dětí a mládeže. Mladí lidé chtějí mít vysoké platy, příjemné pracovní prostředí a velmi jim záleží na vyváženém poměru práce a volného času.

Přeshraniční spolupráci se klade čím dál větší důraz

Shoda panovala v tom, že by se oba regiony na svých trzích práce měly společně pokusit integrovat odborné pracovní síly ze zemí mimo Evropskou unii (EU). Představeny byly projekty České republiky na získání pracovních sil z Ukrajiny, Indie a Srbska. Německá strana seznámila účastníky s projektem Kosovo.

Dalším tématem bylo volné přeshraniční poskytování služeb a odbourávání byrokratických překážek na české i německé straně a nová směrnice EU pro vysílání zaměstnanců. Ve směrnici je stanoven právní rámec pro poskytování služeb ve státech EU. Účastníci společně vytýčili požadavky, jak by tato směrnice měla být na národní úrovni praktikována.

Mariánskolázeňské dialogy ukazují skutečný obraz aktuální situace v příhraničí. Rozhodující pro jejich úspěch je otevřená diskuse a dobrá spolupráce úřadů, komor, škol, institucí a podniků. „Během let takto vznikla spolupráce, která přináší ovoce,“ řekl prezident řemeslnické komory Georg Haber. Podle něj je právě v době, kdy sílí tendence některých zemí EU se izolovat, přeshraniční spolupráce o to důležitější.

autoři: Libuše Ernestová , nkr | zdroj: Karlovarský kraj
Spustit audio