Klášterní areál v Ostrově na Karlovarsku je unikátním souborem barokních staveb

28. leden 2022

Posvátným okrskem se nazývá rozsáhlý klášterní areál v Ostrově na Karlovarsku, za jehož vznikem stojí vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský a jeho potomci, kteří v Ostrově sídlili. Dnes patří soubor raně barokních staveb k oblíbeným turistickým cílům v regionu.

tNejstarší stavbu, pohřební kapli sv. Anny, nechal postavit vévoda Julius Jindřich Sasko-Lauenburský jako rodinnou hrobku už v první polovině 17. století. Jde o osmibokou stavbu, která je nejstarší raně barokní centrální kaplí v Čechách.

Díky iniciativně vévodovy manželky tu později vznikl i kostel Zvěstování Panny Marie s piaristickým gymnáziem, které mělo sloužit jako vzdělávací instituce pro chlapce z chudých rodin. Pokračovatelka rodu, markraběnka Franziska Sibylla Augusta, nechala později postavit ještě kapli sv. Floriána a Einsiedelnskou kapli jako poděkování za uzdravení svého syna. Ta je kopií kaple ve švýcarském Einsiedelnu. Obdobnou kapli si pak zbožná markraběnka nechala postavit i v německém Rastattu, kam z Ostrova přesídlila.

Svému původnímu účelu sloužil areál s klášterem do poloviny 19. století. V roce 1852 byl ale zrušen a místo něj byl v konventu zřízen vojenský špitál. Na konci 19. století zde působil řád Sester křesťanské lásky, který počátkem 50. let 20. století vyhnal tehdejší režim.

Od té doby spravovala areál československá armáda. Budovy ve správě vojáků i po jejich odchodu postupně chátraly. Před definitivní zkázou je zachránila až rekonstrukce, která probíhala v letech 2001 až 2007.

Ocelové piano připomíná barokního skladatele Johanna Caspara Ferdinanda Fischera, který vystudoval v místním piaristickém gymnáziu

Dnes slouží klášterní areál jako významné kulturní centrum. V kostele si můžete prohlédnout stálou expozici církevního umění západního Krušnohoří. Konají se tu také koncerty a další kulturní akce. V někdejší piaristické koleji byly zřízeny městské byty. Všechny tři kaple jsou přístupné veřejnosti v rámci prohlídek areálu, které zajišťuje městské infocentrum. To zde má jednu z poboček.

Posvátný okrsek můžete navštívit celoročně. Od ledna do dubna můžete přijít na prohlídku od pátku do neděle od 10 do 17 hodin. Po zbytek roku je pak otevřeno od středy do neděle od 10 do 18 hodin.

Spustit audio