Klášter v Milevsku připomíná bájný příběh o Fénixovi povstávajícím z popela

6. listopad 2015
Česko – země neznámá

Od letošního léta se mohou všichni zájemci zajít podívat do zrekonstruovaného premonstrátského kláštera v Milevsku, aby zjistili, jak vypadá život řeholníků za jeho zdmi. Tamní řeholní komunita se totiž v červenci rozhodla otevřít v areálu prohlídkové trasy pro turisty.

Milevsko najdete na jihu Čech na půl cesty mezi Táborem a Pískem. Málokoho by napadlo, že městečko, které má nyní zhruba osm a půl tisíce obyvatel, bylo kdysi nejspíš životem pulsující metropolí.

Svědčí o tom spousta kosterních pozůstatků snad z doby bronzové, které byly během středověku pietně uloženy na nově vzniklém pohřebišti v milevském klášteře. A také stopy po neznámé dřevěné kruhové svatyni, která stála na místě, kde se dnes nachází románská bazilika.

Bohužel pro prehistorické období schází písemné prameny, ze kterých bychom se dozvěděli něco bližšího, ale i novější dějiny Milevska se dají směle srovnat s historií mnohem větších a známějších aglomerací. Pravdou je, že dějiny městečka vždycky byly a dodnes jsou propojeny s dějinami místního kláštera.

Klášter stíhala jedna rána za druhou

Premonstrátský klášter v Milevsku byl založen roku 1187 a jeho prvním opatem se stal Jarloch, autor Letopisů, které navazují na Kosmovu kroniku. V následujících staletích se období prosperity klášterní komunity střídala s časy úpadku a zmaru.

Prohlídková trasa Život bratří premonstrátů

Velkou ránu klášteru zasadili v roce 1420 husité, kteří ho vypálili. Sto padesát let na to se klášter znovu vyprázdnil, tentokrát ovšem nenásilně a zcela dobrovolně. To když do Milevska dorazila tehdy atraktivnější protestantská verze křesťanství. A sotva se s příchodem baroka obnovila sláva kláštera, přišlo jeho zrušení císařem Josefem II.

Poslední ranou byla padesátá léta minulého století. Klášter komunistická moc zrušila a řeholní bratři se mohli do rozsáhlého komplexu vrátit až po roce 1989. Z velké části zchátralý areál se od té doby znovu probouzí k životu.

V současnosti žije v Milevsku pětičlenná komunita premonstrátů, která se stará nejen o duchovní chod kláštera a okolních farností, ale i o jeho opravy. Mimo to se klášter otevírá i turistům.

V jeho prostorách sídlí nejenom městské muzeum, ale i sami řeholníci nabízejí dva prohlídkové okruhy po budovách s průvodcem, čímž dávají možnost zvědavcům nahlédnout do zákulisí klášterního života. Vedle prohlídkové trasy Sakrální stavby si můžete projít i trasu nazvanou přímo Život bratří premonstrátů.

autor: Filip Černý
Spustit audio