Karlovarský kraj uspořádá přehlídku středních škol

4. září 2013

Karlovarský kraj spolu se svými středními školami naváže na tradici každoročních výstav středních škol a uspořádá podzimní přehlídku možností středního vzdělávání v regionu.

Aby přehlídku mohlo navštívit co nejvíce žáků základních škol, uskuteční se tato akce ve všech třech někdejších okresech kraje. Jako první se přehlídka bude konat 11. – 12. října 2013 v Ostrově (garantem bude SPŠ Ostrov), další proběhne ve dnech 25. – 26. října 2013 v Sokolově (garantem je ISŠTE Sokolov) a poslední přehlídka se uskuteční dne 7. listopadu 2013 v Chebu (garantem je ISŠ Cheb).

"Tato přehlídka by měla pomoci žákům, kteří budou končit povinnou školní docházku při výběru oboru vzdělání v některé střední škole. Mnohé střední školy nabízejí celou řadu oborů vzdělání a někdy se v nabídce žáci či rodiče hůře orientují, tady mohou žáci ZŠ získat bližší informace nejen o podmínkách vyučování ve škole, ale také o průběhu odborných praxí či odborné výcviku a rovněž o možnostech profesního uplatnění v zaměstnání," vysvětlil náměstek hejtmana Václav Sloup.

Karlovarský kraj jako zřizovatel středních škol uhradí finanční náklady těchto tří výstav a bude garantům výstavy nápomocen v zajištění a organizaci uvedených přehlídek.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio