Karlovarský kraj plánuje úpravy v přírodní rezervaci Oceán v Krušných horách

21. listopad 2022 12:35

Karlovarský kraj chce upravit přírodní rezervaci Oceán mezi Perninkem, Merklínem a Nejdkem. Jde o cenné území s komplexem rašelinišť, která tvoří přirozené jádro krušnohorských mokřadů.

Přírodní rezervace Oceán v minulých letech postupně zarůstala a plocha přírodního rašeliniště se zmenšovala. „Přírodní rezervace Oceán je pro nás jedním z unikátních území, která bychom rádi obnovili. V současnosti jen kolem 10 procent plochy představuje zbytky funkčního rašeliniště. Naším cílem bude zvětšení výměry této plochy alespoň na 40 procent,“ uvedl náměstek hejtmana Karel Jakobec.

Opatření, která kraj plánuje, budou spočívat v probírkách borovice kleče, v obnově vodního režimu prostřednictvím výstavby hrázek na melioračních příkopech, případně ve vybudování dalších podpůrných prvků zaměřených na obnovu a ochranu biotopu.

Náklady na úpravy v rezervaci kraj odhaduje na 1,7 milionu korun. Na takzvané managamentové zásahy v území rezervace se kraj pokusí získat dotaci z Operačního programu Životní prostředí.

autoři: Monika Červená , nkr
Spustit audio