Karlovarský kraj má plán rozvoje sociálních služeb až do roku 2017

17. únor 2014

Jasný program rozvoje sociálních služeb v regionu pro následující čtyři roky stanovil Karlovarský kraj. V rámci svého individuálního projektu totiž zpracoval střednědobý plán rozvoje sociálních služeb na období 2014 - 2017.

Plán vznikl jako jeden z cílů individuálního projektu „V Karlovarském kraji společně plánujeme sociální služby“, který probíhal od 1. března 2012 a končí v únoru letošního roku. Průběh projektu zhodnotila závěrečná konference, které se na konci ledna účastnili poskytovatelé sociálních služeb, zástupci obcí i krajského úřadu.

"Celkové náklady na projekt dosáhly 12,5 milionu korun. Financování je zajištěno z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a ze státního rozpočtu,“ upřesnil náměstek hejtmana Miloslav Čermák.

Střednědobý plán schválený krajským zastupitelstvem je základním dokumentem v oblasti řízení a financování sítě sociálních služeb. Ten stanovuje směry rozvoje sociálních služeb v Karlovarském kraji v následujících 4 letech.

Další aktivitou projektu je rozsáhlá metodická podpora obcí při procesu plánování rozvoje sociálních služeb. „Byly vytvořeny metodiky pro zjišťování potřeb obyvatel, definovány místní sítě sociálních služeb, proběhlo mapování potřeb osob v nepříznivé situaci na území regionu,“ vysvětlil náměstek.

Vznikl také dokument Implementace kritérií pro plánování rozvoje sociálních služeb a spolupráce obcí a kraje na území Karlovarského kraje. Pro pracovníky obcí a kraje byly realizovány dva vzdělávací programy. První z nich byl zaměřen na plánování rozvoje sociálních služeb, druhý pak na oblast sociálního poradenství nebo sociální šetření.

Součástí projektu se stal i návrh systému financování sociálních služeb, byla nastavena kritéria Karlovarského kraje pro rozhodování o finanční podpoře. K dispozici jsou rovněž další dokumenty, jako manuál, příručka pro žadatele či příručka pro příjemce. Nástrojem pro kontrolu efektivity sociálních služeb se staly takzvané regionální karty sociálních služeb.

autor: Radim Jehlík
Spustit audio